master's thesis
Testing of 12 V accumulator batteries for car applications

Tomislav Vranić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Electromechanical Engineering
Chair of Electric Machines and Power Electronics
Metadata
TitleIspitivanje 12 voltnih naponskih sustava za pokretanje osobnih vozila
AuthorTomislav Vranić
Mentor(s)Denis Pelin (thesis advisor)
Abstract
Ovim radom se prikazuje uloga akumulatorskih baterija u osobnim automobilima, te je izvršeno ispitivanje na tri različita tipa akumulatorskih baterija različitih stupnjeva životnog vijeka. Ispitivanja su provedena s više ispitivača, te u različitim uvjetima. Donesen je jasan osvrt na njihovu zadaću i svrhu unutar jednog funkcionalnog vozila. Uspoređivani su parametri baterija u rasponu od napona startne snage ukupne ispravnosti akumulatorske baterije i sl. u uvjetima priključenog i isključenog alternatora, te uključenih i isključenih dodatnih potrošača(prednja svijetla). Također su izvršena mjerenja opterećenja alternatora u istim uvjetima kao i u prethodnom mjerenju, no rezultati su prikazani pomoću oscilograma. Na kraju mjerenja je napravljen osvrt na dobivene rezultate. Diplomski rad se bavi konkretno mjerenjima i usporedbama odziva unutar različitih radnih uvjeta. Na kraju rada dan je osvrt na prethodna mjerenja te je priložen odgovarajući zaključak.
Keywordsrechargeable batteries oscillograms
Parallel title (English)Testing of 12 V accumulator batteries for car applications
Committee MembersDenis Pelin (committee chairperson)
Tomislav Barić (committee member)
Venco Ćorluka (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Electromechanical Engineering
Chair of Electric Machines and Power Electronics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; specializations in: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-06
Parallel abstract (English)
This paper shows the role of rechargeable batteries in cars, and the test is conducted on three different types of rechargeable batteries of different lifetime degrees. Tests were conducted with more examiners, and in different conditions. Proper overview of their role and purpose within a functional vehicle was provided. Measured parameters of batteries were ranging from voltage, starting power, overall safety of batteries and the like. in terms of connected and disconnected alternator, and included and excluded additional consumers (headlights). Measurements were also performed on the load of alternator in the same conditions as the previous measurement, but the results were shown by the oscillograms. Reference to obtained results was given at the end of the measurement. Diploma thesis deals with concrete measurements and comparisons of responses within the different working conditions. Review of previous measurements and annexed appropriate conclusion was provided the end of the paper.
Parallel keywords (Croatian)akumulatorske baterije oscilograma
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:414190
CommitterAnka Ovničević