master's thesis
Overrcurent protections coordination of active distribution networks

Ivan Ivkić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektroenergetiku
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
Metadata
TitleKoordinacija nadstrujnih zaštita aktivnih distribucijskih mreža
AuthorIvan Ivkić
Mentor(s)Srete Nikolovski (thesis advisor)
Abstract
Ovaj diplomski rad bavi se koordinacijom nadstrujne zaštite u aktivnim distribucijskim mreţama. Na početku rada dan je kratki uvod u topologiju distribucijskih mreţa, pojava i problematika priključenja novih izvora energije kao što su distribuirani izvori temeljeni na obnovljivim izvorima energije. Zatim je prikazan proračun početne struje kratkog spoja prema IEC 60909 koji će se koristiti za daljnji proračun i podešavanje nadstrujne zaštite u modelu distribucijske mreţe. Daljnji rad prikazuje pretpostavke strujno – vremenskih podešenja nadstrujnih releja, kako bi se na kraju mogla napraviti koordinacija svih nadstrujnih zaštita korištenih u modelu, pazeći pri tome da se ispuni svojstvo selektivnosti.
Keywordsovercurrent protection overcurrent reley distribution network dispersed generation biogas wind generator photovoltaic system active distribution network
Parallel title (English)Overrcurent protections coordination of active distribution networks
Committee MembersSrete Nikolovski (committee chairperson)
Predrag Marić (committee member)
Marko Vukobratović (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za elektroenergetiku
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; specializations in: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-14
Parallel abstract (English)
This thesis deals with the coordination of overcurrent protection in active distribution networks. At the beginning, there is a brief introduction to topology of distribution networks, and the emergence of problems to connect new energy sources such as distributed sources based on renewable energy sources. The next chapter shows calculation of initial short circuit according to IEC 60909 that is used for further calculation and adjusting the overcurrent protection in the model of the distribution network. Further work shows the assumptions for current - time settings of overcurrent relays, in order to make coordination of all overcurrent protection used in the model, taking care of fulfilling the property of selectivity.
Parallel keywords (Croatian)nadstrujna zaštita distribucijske mreže aktivna distribucijska mreža
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:304734
CommitterAnka Ovničević