master's thesis
Coupling of HbbTV test system with a system for automatic test

Marko Plenković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za komunikacije
Katedra za elektroniku i mikroelektroniku
Metadata
TitleSprega HbbTV testnog sustava sa sustavom za automatsko testiranje
AuthorMarko Plenković
Mentor(s)Marijan Herceg (thesis advisor)
Abstract
U diplomskom radu Sprega HbbTV testnog sustava sa sustavom za automatsko testiranje opisuje se izrada aplikacije za automatsko testiranje uređaja koji trebaju zadovoljiti HbbTV standard u svrhu plasiranja uređaja na tržište. Proizvođači žele ispuniti zahtjeve navedenog standarda kako bi bili kompetentni na tržištu zbog sve većeg prisustva pametnih (eng. Smart) televizijskih prijemnika. HbbTV standard je još uvijek u fazi razvoja, ali su ga neke europske države već implementirale i to otvara mogućnosti proizvođačima da u trenutku šireg prihvaćanja standarda ponude svoj uređaj kao kompatibilan. Za izradu aplikacije su korišteni besplatni alati kao jedan od zahtjeva i dokaza da je moguće izraditi aplikaciju koja zadovoljava standarde svjetskih korporacija i standardizacijskih tijela. Neke od biblioteka i razvojnih okruženja korištenih za izradu ovog rada su Node.js, Sequelize, Polymer-project, SQLite te još mnogi drugi. Kao razvojno okruženje je korišten WebStorm, koji pojednostavljuje pisanje koda svojim funkcionalnostima. Aplikacija je uspješno kreirana, ostvarena je centralizirana arhitektura upravljanja sa distribuiranom mrežom korisnika. Na taj način jedan poslužitelj može imati velik broj korisnika, te je upravljanje testnim slučajevima koji dolaze od standardizacijskog tijela uvelike pojednostavljen
KeywordsHbbTV Node.js Polymer RT-Harness Sequelize SQLite database test plan test case application development smart TV
Parallel title (English)Coupling of HbbTV test system with a system for automatic test
Committee MembersMarijan Herceg (committee chairperson)
Mario Vranješ (committee member)
Denis Vranješ (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za komunikacije
Katedra za elektroniku i mikroelektroniku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Radio Communications
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; specializations in: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationCommunications and Informatics
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-03
Parallel abstract (English)
The thesis Coupling HbbTV test system with automatic testing subsystem describes the development of application for automatic testing devices that should meet the HbbTV standard for the purpose of placing the device on the market. Manufacturers want to meet the requirements of the above standards in order to be competent in the market due to an increasing number of smart television receivers. HbbTV standard is still under development, but some European countries have already implemented it and it offers possibilities for manufacturers to offer the device as compatible in moment of wider acceptance. To create this application free tools were used as one of the demands and proof that it is possible to develop an application that meets the standards of international corporations and standardization bodies. Some of the libraries and development environments used for the preparation of this work are Node.js, Sequelize, Polymer-project, SQLite and many others. As a development environment WebStorm is used, which simplifies writing code with its functionality. The application is successfully created, realized the centralized management architecture with distributed network of users. In this way, one server can have a large number of users and the management of test cases that come from standardization bodies is greatly simplified.
Parallel keywords (Croatian)HbbTV Node.js Polymer RT-Harness Sequelize SQLite database testni plan testni slučaj razvoj aplikacije pametni TV
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:863655
CommitterAnka Ovničević