master's thesis
Emotional intelligence in education

Krešimir Mazanik (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics
Metadata
TitleEmocionalna inteligencija u obrazovanju
AuthorKrešimir Mazanik
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
Ovim diplomskim radom usredotočilo se na utjecaj emocionalne inteligencije na djecu srednjoškolske dobi i kako ona utječe na njihov školski uspjeh. Emocionalna inteligencija kao vrsta inteligencije koja se intenzivno počela proučavati unazad zadnjih dvadesetak godina sve više zaokuplja pažnju znanstvenika, čak i u tolikoj mjeri da neki tvrde kako je važnija od kvocijenta inteligencije. Emocionalno inteligentni ljudi mogu bolje prepoznati vlastite i tuđe osjećaje te ih usmjeriti prema ostvarenju specifičnog cilja. Usto, oni posjeduju veći stupanj empatije i motivacije te njeguju bolje međuljudske odnose. Na ovim tvrdnjama počiva pretpostavka kako su takvi ljudi uspješniji i u poslovnom životu. Kroz rad se osvrnulo na ovakve pretpostavke, prvo kroz objašnjenje teorijskog okvira, zatim kroz promišljanje odnosa između kvocijenta inteligencije i kvocijenta emocionalne inteligencije. Također, osvrnulo se i na mišljenja o važnosti oba kvocijenta te na mogućnosti njihova povećanja. Nakon teorijskog dijela, naglasak je stavljen na konkretnu temu, a to je važnost emocionalne inteligencije u školstvu. U srednjoškolskom obrazovanju naglasak je stavljen na kognitivne sposobnosti i njihov razvoj, dok su osjećaji skoro u potpunosti zanemareni. Pretpostavka na kojemu se temelji istraživanje rada je da emocionalno inteligentni učenici postižu bolje ocjene u školi te da bi od povećanja razine EQ-a cijelo školstvo imalo koristi. Međutim, istraživanjem nije potvrđena povezanost ove dvije varijable, ali je ustanovljeno da su uspješniji učenici motiviraniji i njeguju bolje međuljudske odnose.
Keywordsemotional intelligence education school success motivation
Parallel title (English)Emotional intelligence in education
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Martina Briš Alić (committee member)
Davor Dujak (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Quantitative Methods and Informatics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
This thesis focuses on the influence of emotional intelligence in the secondary age children and how it affects their school performance. Emotional intelligence as a kind of intelligence that began intensive study back the past twenty years has attract many scientists, even to the extent that some claim is more important than IQ. Emotionally intelligent people are better able to recognize their own and other people's feelings and direct them towards achieving a specific objective. In addition, they possess a higher degree of empathy and motivation and foster better relationships. For these claims rests assumption that such people are successful in business and life. The thesis is addressed to these assumptions, first through the theoretical framework, and then through the reflection of the relationship between IQ and emotional intelligence quotient. After that, there is an overview of the opinions on the importance of both the quotient and the possibilities for their increase. After the theoretical part, emphasis is placed on a specific topic, and that is the importance of emotional intelligence in education. In secondary education emphasis is placed on cognitive abilities and their development, while feelings are almost completely ignored. The assumption on which research is based is that emotionally intelligent students achieve better grades in school. Except that, it is assumed that whole school system would benefit from the increase of EQ. However, research has not confirmed connection between these two variables, but there are findings that successful students are more motivated and have better social skills.
Parallel keywords (Croatian)emocionalna inteligencija obrazovanje školski uspjeh motivacija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:100242
CommitterDalija Vetengl