master's thesis
Globalizacija - nositelj promjena

Bruno Bošnjak (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management
Metadata
TitleGlobalizacija - nositelj promjena
AuthorBruno Bošnjak
Mentor(s)Boris Crnković (thesis advisor)
Abstract
Pojam koji je vrlo prisutan u domaćoj i stranoj literaturi, časopisima i na Internetu je globalizacija. Nastanak globalizacije može se promatrati u dalekoj povijesti, ali intenzivnije proučavanje nastupilo je nakon Drugog svjetskog rata kada globalizacija poprima sve veće značenje. S vremenom globalizacija postaje vrlo bitan proces u kulturi, politici, ekonomiji i drugih područjima ljudskog djelovanja. Kada se pravi rezime koje su pozitivne, a koje negativne strane globalizacije onda se kao najveća pozitivna strana navodi bolja povezanost cijeloga svijeta s jednostavnijim pristupom znanju. Kao negativna strana je dosta izražen jaz između bogatih i siromašnih zemalja. Globalizacija je u posljednje vrijeme sve izraženija i u obrazovanju, poslovanju i sportu iako za mnoge to i nije toliko značajno. Da bi se vidjelo koja je razina upoznatosti sa svime što donosi proces globalizacije i je li to glavni nositelj promjena u svijetu u diplomskom radu zasnovanost je na provođenju ispitivanja među različitim osobama, a sve kako bi se vidjela povezanost globalizacije sa poslovanjem, sportom i obrazovanjem. Ispitivanje se provoditi vlastitim prikupljanjem podataka, ali prije svakog ispitivanja iznesene su konkretne činjenice o tome da postoji povezanost globalizacije s poslovanjem, sportom i obrazovanjem. Ono što se željeno vidjeti ispitivanjem je kolika je razina upoznatosti osoba sa globalizacijom i djelovanjem na konkretna područja.
Keywordsglobalization the association of the world rich and poor gap
Committee MembersBoris Crnković (committee chairperson)
Željko Požega (committee member)
Domagoj Karačić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Economics and Business Management
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Macroeconomics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Business Informatics
Study specializationBusiness Informatics
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
The concept is very present in domestic and foreign literature, magazines and on the Internet is globalization. The emergence of globalization can be seen in the distant history, but more intensive study began following World War II when globalization takes on increasing importance. Over time, globalization becomes a handpicked process in culture, politics,economy and other fields of human endeavor. When making a summary of the positive and negative sides of globalization, then as the largest positive side states better connections allover the world with easier access to knowledge, but as a negative side is quite pronounced gap between rich and poor countries. Globalization has recently been more pronounced and in education, business and sport, although for many it is not that important.To see that the level of familiarity with everything that the process of globalization and whether this is the main carrier of changes in the world in the thesis foundation is conducting tests among the various parties and all to see the connection between globalization of business, sports and education. The test is carried out its own data collection or prior to each test are set forth specific facts that there is a connection between globalization in business,sports and education. What is desired is testing to see what the level of awareness of persons with globalization and action on specific areas.
Parallel keywords (Croatian)globalizacija povezanost svijeta jaz bogatih i siromašnih
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:617579
CommitterDalija Vetengl