master's thesis
THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY IN GLOBALISATION

Filip Mikić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata
Metadata
TitleUloga informacijsko - komunikacijske tehnologije u globalizaciji
AuthorFilip Mikić
Mentor(s)Boris Crnković (thesis advisor)
Abstract
Globalizacija je na ovaj ili onaj način bila prisutna kroz brojne etape razvoja ljudske civilizacije. Globalizacija je pod utjecajem i sama utječe na političke prilike, gospodarstvo, tehnologiju, kulturu i društvo općenito. Ona pomiče politiku sa nacionalnog prema globalnom, integriranom i unilateralnom sustavu. Informacijsko-komunikacijska tehnologija, počevši sa 20. stoljećem, ima veliku (i sve veću) ulogu u globalizaciji i općenito u oblikovanju ekonomskih, društvenih i političkih prilika današnjice. Samu definiciju ICT-ja nije lako odrediti no mogli bismo reći da ICT predstavlja spoj telekomunikacijskih i računalnih tehnologija kako bi se upravljalo informacijama. ICT je restrukturirao globalno tržište i cijele industrijske sektore, redefinirao je ekonomske odnose i način međunarodnog poslovanja te je tako utjecao na sve društvene slojeve. Utjecao je, kako na nastanak određenih poslova i zanimanja, tako i na nestanak drugih te je potaknuo deindustrijalizaciju, outsourcing i povećao je automatizaciju. Informacijsko-komunikacijska tehnologija omogućava brz prijenos informacija i znanja, ali i proizvoda i usluga (naročito digitalnih). Jedna od glavnih komponenta informacijsko-komunikacijske tehnologije je svakako internet i World Wide Web koji su omogućili neke nove koncepte poput internet bankarstva, društvenih mreža ili e-trgovina. Svi ti koncepti su pridonijeli globalizaciji i dodatno oblikovali društvene odnose, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. Razvojem ICT industrije, nastale su i mnoge uspješne tvrtke koje djeluju na globalnoj razini. Korištenje interneta, kao jednog modernog tehnološkog sredstva, nerijetko nailazi na prepreke u zemljama koje možda nisu na dovoljnoj razini društvenog napretka kako bi se nosile s slobodom i neograničenošću koju internet donosi.
KeywordsInformation and communications technology Internet globalization ICT telecommunications
Parallel title (English)THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY IN GLOBALISATION
Committee MembersBoris Crnković (committee chairperson)
Domagoj Karačić (committee member)
Martina Briš Alić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Business Informatics
Study specializationBusiness Informatics
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-21
Parallel abstract (English)
Globalization has been, one way or the other, present in many stages of development of human civilization. Globalization is under influence and itself influences political happenings, economy, technology, culture and society in general. It shifts politics from national level to global, integrated and unilateral system. Information and communications technology, starting with 20th century, had big part (and is getting bigger) in globalization and makings of economic, social and political conditions in general. It is not easy to define ICT but we could say it represents the fusion of telecommunications and computer technologies in effort to manipulate information. ICT has reconstructed the global market and whole industries; it has redefined economic relations and ways of doing international trade thus affecting all social classes; it has influenced the creation of new jobs, but also the disappearance of the others and it has induced deindustrialisation, outsourcing and it has increased the automation. ICT allows fast transmission of information and knowledge, but also products and services (especially digital ones). One of the main components of ICT is, surely, the Internet and World Wide Web which provided us new concepts such as online banking, social networks or e-commerce. All those concepts helped globalization, whether at a local or a global level. Development of ICT sparked the growth of many successful companies which are present at a global level. Usage of the Internet, a modern technological tool, is sometimes running into obstacles in countries which may not be at a sufficient level of social development to cope with the freedom and limitlessness that Internet provides.
Parallel keywords (Croatian)Informacijsko-komunikacijska tehnologija globalizacija internet ICT telekomunikacije
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:414425
CommitterDalija Vetengl