master's thesis
Ponašanje potrošača na tržištu farmaceutike

Danijela Dlesk (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Marketing
Metadata
TitlePonašanje potrošača na tržištu farmaceutike
AuthorDanijela Dlesk
Mentor(s)Zdravko Tolušić (thesis advisor)
Abstract
Osnovni cilj ovog diplomskog rada je utvrditi ponašanje potrošača na farmaceutskom tržištu. Farmaceutsko tržište je vrlo specifično u odnosu na tržište robe široke potrošnje, s obzirom da farmaceutski proizvodi imaju važan utjecaj na zdravlje ljudi. Farmaceutski proizvodi se dijele na lijekove, OTC preparate ( bez recepta), dodatke prehrani i razne medicinske proizvode. Oni moraju zadovoljavati visoke standarde kvalitete, a čuvanje i distribucija farmaceutskih proizvoda zahtjeva strogo regulirane uvjete. U prvom dijelu rada prikazan je utjecaj marketinga na ponašanje potrošača na farmaceutskom tržištu kao i važnost povezivanja znanja iz područja marketinga sa znanjem iz farmacije. Današnji ljekarnici moraju biti stručni i educirani kako bi sve svoje znanje mogli usmjeriti na zadovoljenje potreba i želja potrošača. Na taj način moguće je ostvariti poslovni uspjeh, te lojalnost potrošača. Na ponašanje potrošača utječu mnogobrojni čimbenici iz okruženja kao što su društveni, osobni, psihološki i dr. Marketinški stručnjaci moraju biti upoznati sa čimbenicima i modelima ponašanja potrošača, kako bi mogli prilagoditi svoju ponudu zahtjevima suvremenog tržišta. Isto tako značajan je izgled i lokacija ljekarne koji mogu utjecati na ponašanje potrošača. Ljekarne moraju pružiti ugodnu i opuštenu atmosferu, a ljekarnici svakom pacijentu/potrošaču pristupati na individualan način. Osvajanjem novih i zadržavanjem postojećih potrošača ostvaruje se konkurentska prednost i profit. U drugom dijelu rada opisuju se varijable koje utječu na ponašanje potrošača. Današnji potrošači su sve više ekološki osviješteni, pa se farmaceutska industrija okreće zelenom marketingu s ciljem proizvodnje koja nema štetan utjecaj na prirodu i okoliš. Također dokazano je da društveno odgovorno ponašanje i dobrobit potrošača mora biti sastavni dio svakog poduzeća. Ona poduzeća koja posluju prema načelima poslovne etike mogu ostvariti poslovni uspjeh, a da se pri tome ne naruši kvaliteta života sadašnjih i budućih generacija
Keywordsconsumer marketing pharmaceutical market profit
Committee MembersZdravko Tolušić (committee chairperson)
Drago Ružić (committee member)
Branimir Marković (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Marketing
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeMarketing
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-03
Parallel abstract (English)
This thesis talks about consumers behavior in the pharmaceutical market. Pharmaceutical market is very specific compared to consumer goods market and the main reason is that pharmaceuticals have an important impact on human health. Pharmaceuticals consist of drugs, OTC products, food supplements and variety of medicaments. They all have to meet high quality standards. Storage and distribution of pharmaceuticals requires strictly regulated conditions. First part of this thesis talks about marketing influence on consumers behavior in the pharmaceutical market and the importance of linking knowledge in marketing with expertise in pharmacy. Pharmacists today should be competent, educated and be able to combine their own knowledge with consumers needs and wishes. This will result with both business success and loyal consumers. Consumers behavior depends on many factors such as social, personal, psychological and similar factors. Marketing experts need to know factors of consumers behavior so they could be able to modify their products according to demands of the modern market. Also, important is the appearance and location of drugstores that can affect the behavior of consumers. Drugstores must provide a comfortable and relaxed atmosphere and pharmacists each patient/consumer access to individual way. Winning new and retaining existing customers is achieved competitive advantage and profit. The second part of this thesis describes the variables that influence on consumer behavior. Customers today are environmentally responsible and this is the reason why pharmaceutical industry is trying to produce their products that are environmentally friendly. Socially responsible behavior and the welfare of consumers should be an important part of every company. Companies operating using the principles of business ethics will be successful and will not violate the quality of lives both present and future generations.
Parallel keywords (Croatian)potrošač marketing farmaceutsko tržište profit
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:618534
CommitterDalija Vetengl