master's thesis
Markentiška perspektiva uporabe informacijskih sustava u javnoj upravi

Marina Peček (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za marketing
Metadata
TitleMarkentiška perspektiva uporabe informacijskih sustava u javnoj upravi
AuthorMarina Peček
Mentor(s)Antun Biloš (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog rada je upoznavanje sa trenutnim stanjem u sustavu javne uprave u Republici Hrvatskoj i ukazivanje na potencijale koje donosi korištenja suvremenih informacijskih tehnologija, prvenstveno marketing-informacijskih sustava. Rad je podijeljen u pet poglavlja. Nakon uvoda, u drugom poglavlju nastoji se ukazati na sve veću važnost usvajanja marketinške koncepcije u javnom sektoru, te obzirom na trenutni razvoj novih tehnologija i stvaranja društva temeljenog na znanju, gdje se informacije i podaci u vlasništvu javne uprave počinju promatrati kao vrlo važan resurs, ukazati na prednosti primjene marketing-informacijskih sustava, kao rješenja za učinkovito upravljanje informacijama. U trećem poglavlju napravljena je analiza trenutnog stanja u razvoju e-uprave u Republici Hrvatskoj. Napravljena je usporedba Hrvatske za zemljama Europske unije kroz izlaganje rezultata izvješća o digitalnom napretku Europe (EDPR), te je nadalje prikazana pozicija Hrvatske u globalnom, odnosno svjetskom okruženju, kroz rezultate UN-ovog izvješća o stanju razvoja e-uprave (UN E-Government Survey 2016). Također su prikazane i tendencije daljnjeg razvoja e-uprave u Republici Hrvatskoj. U četvrtom poglavlju predstavljeni su informacijski sustavi Ministarstva poljoprivrede. Detaljnije su opisani Središnji veterinarski informacijski sustav (SVIS) i ekspertni sustav e-Inspektor. Pregledom funkcionalnosti prezentiran je način utjecaja na sustavno poboljšanje efikasnosti i transparentnosti rada kroz donošenje optimalnih odluka temeljenih na informacijama, te utjecaj na snižavanje troškova i podizanje kvalitete pružanih usluga. U posljednjem poglavlju izložena su završna razmatranja i zaključak.
Keywordspublic administration marketing information system e-government
Committee MembersAntun Biloš (committee chairperson)
Davorin Turkalj (committee member)
Mirna Leko Šimić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za marketing
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeMarketing
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-22
Parallel abstract (English)
The objective of this paper is to inform about the current state of the public administration system in the Republic of Croatia, as well as to highlight the opportunities created by the use of modern information technology, primarily marketing information systems. The paper is divided into five chapters. Following the introduction, the second chapter seeks to point out the growing importance of adopting the concepts of marketing in the public sector and, given the current development of new technologies and the tendency to create a knowledge-based society, where information and data owned by the public administration are starting to be regarded as a very important resource, to advert to the advantages of using marketing information systems as tools for effective information management. The third chapter presents analysis of the current state in the development of e-government in Croatia. By means of presenting the results of the European digital progress report (EDPR), a comparison between Croatia and other European Union countries is made. Furthermore, the position of Croatia in a global environment is displayed, using the results of the UN report on the state of development of e-government (UN E-government Survey 2016). The tendencies of further development of e-government in Croatia are also presented in this chapter. In the fourth chapter the information systems of the Ministry of Agriculture are presented. There is a detailed description of the Central Veterinary Information System (SVIS) and the e-Inspektor expert system. As a result of a functionality review, ways of influencing a systematic improvement of work efficiency and transparency due to making optimal decisions based on information, together with the impact on lowering the costs and increasing the quality of the services provided, are presented. The last chapter displays final considerations and the conclusion.
Parallel keywords (Croatian)javna uprava marketing-informacijski sustav e-uprava
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:999417
CommitterDalija Vetengl