undergraduate thesis
Odnosi s javnošću i njihov značaj

Mirna Ćurić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za kvanititavne metode i upravljanje
Metadata
TitleOdnosi s javnošću i njihov značaj
AuthorMirna Ćurić
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
Završni rad "Odnosi s javnošću i njihov značaj" donosi analizu, odnosno presjek jednog oblika komunikacije vrlo značajnog u današnjem vremenu na gotovo svakoj društvenoj razini, bilo političkoj, poslovnoj ili zabavnoj. U radu je navedena tema obrađena u sljedećih pet poglavlja. Poglavlje "Povijest odnosa s javnošću" dat će kratak uvod u priču kako je sve to počelo, gdje su se odnosi s javnošću pojavili, kako je njihov razvoj tekao u svijetu, pa tako i na prostorima na kojima mi danas živimo. Drugo poglavlje pod nazivom "Definiranje odnosa s javnošću" daje pogled autora koji navode vlastite definicije odnosa s javnošću, ali isto tako i definicije odnosa s javnošću svih onih koji se bave odnosima s javnošću. Isto tako obratit će se pozornost na sastavne dijelove odnosa s javnošću te detaljnije pojasniti razlika između sastavnih dijelova i samih odnosa s javnošću jer smo svjedoci kako se pojmovi poput oglašavanja, publiciteta, javnih poslova, lobiranja, razvoja, odnosa s ulagačima često miješaju sa samim pojmom odnosa s javnošću. Treće poglavlje "Etika i odnosi s javnošću" dotiče se pitanja etičnosti i povremenog kršenja istih u poslovima i ulogama odnosa s javnošću, gdje uz primjere iz bliske povijesti pobliže prikazuje moguća kršenja određenih etičkih normi. Četvrto poglavlje "Osobine i uloga djelatnika u odnosima s javnošću" govori nam o tome koje su poželje osobine koje trebaju imati djelatnici u odnosima s javnošću, te koje osobine jamče streloviti uspjeh u karijeri u odnosima s javnošću. Isto tako, pojasnit će se i sama uloga djelatnika u njihovom poslu koje su najzastupljenije u praksi kao što su komunikacijski operativac, stručnjak-propisivatelj, olakšavatelj komunikacije i olakšavatelj rješavanja problema. I na samom kraju, ali nikako najmanje važno, nalazi se poglavlje "Mediji i odnosi s medijima" koji su zapravo više-manje u službi odnosa s javnošću jer upravo oni omogućuju djelatnicima koji rade u PR-u da svoje vijesti i informacije podijele sa širim masama. Ograničenja i teškoća pri pisanju ovog rada nije bilo u nekim značajnijim mjerama, no potrebno je naglasiti kako postoji mnoštvo podataka koji su relevantni za pisanje ovog rada te da je bilo potrebno duže vremensko razdoblje za analiziranje i uspoređivanje podataka koje nudi svaka jedinica literature.
Keywordspublic relations PR media publicity
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Martina Briš Alić (committee member)
Boris Crnković (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za kvanititavne metode i upravljanje
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-12
Parallel abstract (English)
Final thesis "Public Relations and their importance" delivers analysis and cross-section of one of the very important forms of communication in today's time on almost every social level, whether political, business or in entertainment. The paper mentioned subjects are covered in the following five chapters. Chapter one, named "History of Public Relations" will give us a brief introduction to the story of how it all started, where did the public relations „born“ and how did they developed in the world and in the areas in which we live today. Chapter two, "Defining Public Relations" gives us perspectives on literary authors who cite their own definitions of PR as well as the definitions of all the others that are involved in PR sector. We will also process the components of PR and further explain the difference between the components themselves and PR because we have witnessed how terms such as advertising, publicity, public affairs, lobbying, development, relations with investors are often mixed and confused with the very the concept of public relations. Chapter three, "Ethics and Public Relations" addresses the issues of ethics and occasional violations of the same tasks and roles of PR, where are the possible violations of certain ethical standards illustrated with examples from recent history. Chapter Four, "Properties and the Role of Employees in Public Relations" tells us which traits are desirable in professionals in PR and which properties guarantee success in career of PR. Also, we will explain the very role of employees in their work that are most common in practice, such as communication manager, the expert prescriber, communication technician and facilitator and the problem-solving facilitator. And finally, but not least, there is a fifth chapter named "Press and Media Relations" which are more or less in the service of PR for it is they allow employees who work in PR to share their news, messages and information with wider masses. There were no limitations and difficulties in writing this paper in some bigger measures, but it should be noted that there was a lot of data that is relevant for the writing of this work and it took a longer time period for analyzing and comparing the data provided by each literary unit.
Parallel keywords (Croatian)odnosi s javnošću PR mediji publicitet
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:973256
CommitterGordana Kradijan