undergraduate thesis
Zapošljavanje žena na menadžerskoj poziciji u Republici Hrvatskoj

Patricia Pavičić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata
Metadata
TitleZapošljavanje žena na menadžerskoj poziciji u Republici Hrvatskoj
AuthorPatricia Pavičić
Mentor(s)Željko Požega (thesis advisor)
Abstract
Razvoj menadžmenta proces je kojim menadžeri dobivaju potrebne vještine, iskustvo i stavove uspješnih lidera u svojim organizacijama. Cilj je razvoja menadžmenta povećati sadašnju i buduću konkurentsku sposobnost i organizacijsku uspješnost. Dobar menadžer utječe na učinkovito planiranje, izradu proračuna, sustave nadzora, odgovornost delegiranja, osiguravanje sudjelovanja u odlučivanju i drugo. Jedna od mnogobrojnih politika za koju se zalažu sve zemlje članice Europske unije je osiguranje jednakih mogućnosti i za žene i muškarce. Kako se djelovanje žena i muškaraca promatra u različitim područjima, tako je posebno zanimljivo za izučavanje odnos između ženskog stila vođenja i muškog stila vođenja. U ženskom stilu vođenja više je izražen prijateljski odnos gdje se želi graditi vođenje koje će biti suradničko. Osim toga, ženski stil vođenja sam po sebi nameće suradnju sa zaposlenicima, što onda vodi i prema boljem poznavanju zaposlenika. Kada se promatra moć u ženskom stilu vođenja ona je podijeljena, jer se na taj način želi dodatno pojačati zadovoljstvo svih zaposlenika. Uključivanjem žena u menadžment postiže se veća raznolikost pristupa i stilova menadžmenta, čime se postiže sposobnost unošenja promjena, što je za suvremene organizacije vrlo bitno kako bi opstale i konkurirale na tržištu.
Keywordsmanagement manager female and male leadership style women in management
Committee MembersŽeljko Požega (committee chairperson)
Ivan Ferenčak (committee member)
Nataša Šarlija (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-09
Parallel abstract (English)
Management development process is that managers receive the necessary skills, experience and attitudes of successful leaders in their organizations. The goal is the development of management to increase current and future competitive advantage and organizational success. A good manager affects the effective planning, budgeting, control systems, delegating responsibility, ensuring participation in decision-making, and more. One of the many policies espoused by all member states of the European Union is to ensure equal opportunities for women and men. As the actions of men and women observed in different areas, so it is particularly interesting for the study of the relationship between female leadership style and masculine leadership style. In the women's style of leadership is more pronounced amicable relationship where we want to build the conduct to be cooperative. In addition, female leadership style itself imposes cooperation with employees which then leads to better understanding and employees. When considering the power of the feminine style of leadership it is divided, because in this way to further boost the satisfaction of all employees. The inclusion of women in management is achieved greater diversity of approaches and styles of management, thereby achieving the ability to make changes as the modern organizations is very important in order to survive and compete in the market
Parallel keywords (Croatian)menadžment menadžer ženski i muški stil vođenja žena u menadžmentu
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:551356
CommitterGordana Kradijan