master's thesis
Menadžer Vs. lider - postoji li razlika?

Anita Gavrić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management
Metadata
TitleMenadžer Vs. lider - postoji li razlika?
AuthorAnita Gavrić
Mentor(s)Julia Perić (thesis advisor)
Abstract
Lider i menadžer većini su dobro poznati pojmovi. Neki ih smatraju jednom te istom osobom, dok drugi tvrde da je razlika veoma očita. I jedan i drugi neophodni su u svakom poduzeću, no dok menadžment ukazuje na funkciju, liderstvo ukazuje na stav pojedinca i njegov utjecaj na okolinu. Upravo ovim radom istražit će se sve razlike ali i sličnosti između lidera i menadžera. Nakon što se teorijski objasni tko je menadžer a tko lider, te što je u opisu posla jednog i drugog, istražit će se što čini razliku među njima ali i koje su im dodirne točke. Također, u radu se stavio naglasak i na razliku u spolovima u procesu rukovođenja, odnosno tko je, prema stilu rukovođenja češće lider - žene ili muškarci. Na temelju istraživanja analizirane su razine menadžmenta u poduzeću te koliko razina utječe na to da li je osoba na rukovodećoj poziciji lider ili menadžer. U poglavlju “Menadžer vs. Lider u praksi” prikazani su rezultati istraživanja provedenog na rukovoditeljima u nekoliko vodećih poduzeća u Hrvatskoj. Istraživanje ukazuje na veći broj muškaraca na rukovodećim pozicijama stoga se u poglavlju “Žene u poslovnom svijetu” analizira što žene sprječava da dođu do samog vrha u poduzeću, da li je riječ o predrasudama okoline ili o manjku samopouzdanja.
Keywordsleader manager skills difference between leaders and managers
Committee MembersJulia Perić (committee chairperson)
Anamarija Delić (committee member)
Aleksandar Erceg (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Economics and Business Management
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Business Informatics
Study specializationBusiness Informatics
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-16
Parallel abstract (English)
Leader and manager are well-known terms for most people. Some consider them to be the same person, while others claims that the difference is very obvious. Both of them are essential in every company, but as management indicates the function, leadership indicates the attitude of the individual and its impact on others. This work will explore the differences and similarities between leaders and managers. After the academical explain about who is a manager and who is a leader, and what their job description is, it will be explore what makes the difference between them as well as their similarities. Also, in this work the highlight is on the difference between the sexes in the process of leadership, and who is, according to the style of leadership more often a leader – women or men. Based on the research, we have analyzed management levels in the company and how the level makes influence on whether a person in a managerial position leader or manager. The chapter “Manager vs. Leader in practice” shows the results of a study conducted on managers in leading companies in Croatia. The study points to a large number of men in management positions and therefore the chapter “Women in the business world” analyzes what prevents women from reaching the very top of the company, whether it comes to prejudice of the environment or the deficiency of self-confidence.
Parallel keywords (Croatian)lider menadžer vještine razlike između lidera i menadžera
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:312741
CommitterGordana Kradijan