undergraduate thesis
Komunikacija i okruženje

Ivan Dugandžić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za kvanititavne metode i upravljanje
Metadata
TitleKomunikacija i okruženje
AuthorIvan Dugandžić
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
Komunikacija je jednostavnim rječnikom rečeno, temeljno sredstvo suživota sa ljudima iz naše uže i šire okoline. Osim komunikacije u društvenom smislu (druženje, obitelj, zabava, kultura) komunikacija je svoje mjesto od vodeće važnosti zauzela i u poslovnom svijetu. Danas je komunikacija jedna sasvim izdvojena grana izučavanja koja se svakom čovjeku nameće sama po sebi i koju on, dakako, ne može niti izbjeći. Takvu ulogu posjeduje u poslovnom svijetu gdje je danas više no ikada postala preduvjet i mjerilo uspjeha. Neizvjesnost koju sa sobom donose izazovi suvremene poslovne komunikacije preklapa se sa dinamikom razvoja tehnologije, stoga današnja suvremena poslovna komunikacija zahtijeva svakodnevno praćenje promjena na području komunikacija, koja se u najvećoj mjeri danas odvija uz prisustvo interneta. Neovisno o razini stručnosti kojom osoba raspolaže, ona mora prilagođavati sebe i svoju stručnost modernoj komunikacijskoj sferi, a ne obrnuto. Tako će osigurati brzu i kvalitetnu reakciju, koja je uvjet poslovnog uspjeha današnjice. Učinkovit komunikacijski proces osigurava se stalnim usavršavanjem komunikacijskih vještina unutar komunikacijskih stilova koji se koriste. Također, potrebno je osobito voditi brigu o poštivanju interkulturalnih poslovnih različitosti u komunikaciji, kako bi se ostvarila i zadržala pozitivna slika organizacije na svjetskoj razini. To je danas presudan stav uspjeha na svjetskim tržištima. Suvremeni poslovni svijet mijenjajući svoje potrebe i sadržaje zahtijeva pristup cjeloživotnog učenja, koje se danas prije svega odnosi na informatičku znanost, budući da je virtualni svijet postao najvažnijim oruđem komunikacije društvenog i poslovnog svijeta. Komunikacija je kroz godine izrazito promijenila svoju putanju, no suština je ostala ista. Uspješna komunikacija ostvaruje se isključivo kroz kompletnu te kvalitetnu razmjenu informacija unutar poslovnog i društvenog svijeta.
Keywordscommunication business communication skills lifelong learning information science
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Martina Briš Alić (committee member)
Boris Crnković (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za kvanititavne metode i upravljanje
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-12
Parallel abstract (English)
Communication is an essential means of coexistence with people from our immediate and wider environment. In addition to communication in social terms (relationships, family, entertainment, culture) communication is of major importance and has taken its place in the business world. Today's communication is a completely separate branch of study that imposes itself on people and the one people, of course, can not even escape. This is the role it has in the business world today, where more than ever it has become a precondition and a measure of success. The uncertainty modern business communication brings overlaps with the dynamics of technology development, so today's modern business communication requires daily monitoring of changes in the field of communication, which largely takes place today in the presence of the Internet. Regardless of the level of expertise that people have, they must adapt themselves and their expertise to modern communication sphere, and not vice versa. This will ensure fast and efficient reaction, which is a requirement of business success today. Effective communication process ensures the continuous improvement of communication skills in the communication styles used. Also, it is essential to be respectfull of intercultural differences in business communication, to achieve and retain a positive image of the organization on a global level, that is a critical attitude of success in world markets. Changes regarding business needs and facilities require access to lifelong learning, which is now primarily related to computer science, since the virtual world has become the most important tool of communication in the social and business world. Communication distinctly changed its course through time but the essence remained the same. Successful communication is carried out exclusively through a complete and high-quality information exchange within the business and social world.
Parallel keywords (Croatian)komunikacija poslovne komunikacije vještina cjeloživotno učenje informatička znanost
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:122993
CommitterGordana Kradijan