master's thesis
Financiranje i računovodstveno praćenje državnog proračuna

Jelena Modic (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting
Metadata
TitleFinanciranje i računovodstveno praćenje državnog proračuna
AuthorJelena Modic
Mentor(s)Ivo Mijoč (thesis advisor)
Abstract
U ovom diplomskom radu obrađena je tema ''Financiranje i računovodstveno praćenje državnog proračuna''. U Republici Hrvatskoj revizija se pojavila krajem prošlog stoljeća. Za sam razvoj revizije u Republici Hrvatskoj najvažnije je osnivanje Revizijskog ureda u Zagrebu. Financiranje Revizijskog ureda obavlja se doprinosima revizora koji iznose 20% revizorskih honorara. Revizorski ured u Zagrebu prethodnica je nacionalnog instituta u Hrvatskoj po uzoru na razvijene zemlje svijeta. Poslovni subjekti koji funkcioniraju i egzistiraju na poslovnoj sceni surađuju sa svojim poslovnim partnerima. Poslovni subjekti stoga moraju znati čitati i razumjeti svoje financijske izvještaje kao i financijske izvještaje drugih poslovnih subjekata. Važno je da postoji uvjerenje kako su financijski izvještaji prikazani objektivno i istinito. Upravo zbog osiguravanja neophodne vjerodostojnosti financijskih izvještaja postoji revizija. Revizija utvrđuje iskazuju li financijski izvještaji revidiranog subjekta istinit financijski položaj, jesu li sama proračunska sredstva utrošena u skladu s planom, te primjenjuju li se zakonski i drugi propisi. Određene nepravilnosti u samom poslovanju i financijskim izvještajima mogu biti posljedica nedovoljne djelotvornosti i učinkovitosti sustava unutarnje kontrole, što utječe na pouzdanost podataka iskazanih u samim financijskim izvještajima. Revizija je u najširem smislu postupak kojim se ispituje točnosti, potpunost, vjerodostojnost, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa. U najužem smislu pod pojmom revizija smatra se postupak ispitivanja realnosti financijskih izvještaja, zakonitosti poslovanja te ocjena internih računovodstvenih kontrola, a sukladno međunarodnim revizijskim standardima. Državna revizija je postupak ispitivanja i ocjenjivanja financijskih izvještaja i samih financijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih subjekata koji se u potpunosti financiraju iz državnog proračuna ili su u većinskom vlasništvu države ili pak jedinica lokalne samouprave ili uprave. Proračun nužno ne mora biti izrađen u novcu. Proračun može biti izrađen financijski, u radnim satima, u jedinicama proizvoda ili u strojnim satima. Bitno je da je proračun izrađen u nekom brojčano mjerljivom obliku. Državni proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te se utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, a sve u skladu sa zakonom. Donosi ga Hrvatski sabor, te je on temeljni dokument ekonomske politike koji se u hodu ne bi trebao mijenjati.
Committee MembersIvo Mijoč (committee chairperson)
Dubravka Pekanov Starčević (committee member)
Josipa Mijoč (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Finance and Accounting
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeFinancial Management
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-16
Parallel keywords (Croatian)financijski izvještaji državni proračun državna revizija međunarodni revizijski standardi
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
NoteZa sažetak korišten uvod iz rada, ključne riječi izdvojio knjižničar
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:953438
CommitterGordana Kradijan