master's thesis
Financiranje i računovodstveno praćenje državnog proračuna

Jelena Modic (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo
Metadata
TitleFinanciranje i računovodstveno praćenje državnog proračuna
AuthorJelena Modic
Mentor(s)Ivo Mijoč (thesis advisor)
Abstract
U ovom diplomskom radu obrađena je tema ''Financiranje i računovodstveno praćenje državnog proračuna''. U Republici Hrvatskoj revizija se pojavila krajem prošlog stoljeća. Za sam razvoj revizije u Republici Hrvatskoj najvažnije je osnivanje Revizijskog ureda u Zagrebu. Financiranje Revizijskog ureda obavlja se doprinosima revizora koji iznose 20% revizorskih honorara. Revizorski ured u Zagrebu prethodnica je nacionalnog instituta u Hrvatskoj po uzoru na razvijene zemlje svijeta. Poslovni subjekti koji funkcioniraju i egzistiraju na poslovnoj sceni surađuju sa svojim poslovnim partnerima. Poslovni subjekti stoga moraju znati čitati i razumjeti svoje financijske izvještaje kao i financijske izvještaje drugih poslovnih subjekata. Važno je da postoji uvjerenje kako su financijski izvještaji prikazani objektivno i istinito. Upravo zbog osiguravanja neophodne vjerodostojnosti financijskih izvještaja postoji revizija. Revizija utvrđuje iskazuju li financijski izvještaji revidiranog subjekta istinit financijski položaj, jesu li sama proračunska sredstva utrošena u skladu s planom, te primjenjuju li se zakonski i drugi propisi. Određene nepravilnosti u samom poslovanju i financijskim izvještajima mogu biti posljedica nedovoljne djelotvornosti i učinkovitosti sustava unutarnje kontrole, što utječe na pouzdanost podataka iskazanih u samim financijskim izvještajima. Revizija je u najširem smislu postupak kojim se ispituje točnosti, potpunost, vjerodostojnost, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa. U najužem smislu pod pojmom revizija smatra se postupak ispitivanja realnosti financijskih izvještaja, zakonitosti poslovanja te ocjena internih računovodstvenih kontrola, a sukladno međunarodnim revizijskim standardima. Državna revizija je postupak ispitivanja i ocjenjivanja financijskih izvještaja i samih financijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih subjekata koji se u potpunosti financiraju iz državnog proračuna ili su u većinskom vlasništvu države ili pak jedinica lokalne samouprave ili uprave. Proračun nužno ne mora biti izrađen u novcu. Proračun može biti izrađen financijski, u radnim satima, u jedinicama proizvoda ili u strojnim satima. Bitno je da je proračun izrađen u nekom brojčano mjerljivom obliku. Državni proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te se utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, a sve u skladu sa zakonom. Donosi ga Hrvatski sabor, te je on temeljni dokument ekonomske politike koji se u hodu ne bi trebao mijenjati.
Committee MembersIvo Mijoč (committee chairperson)
Dubravka Pekanov Starčević (committee member)
Josipa Mijoč (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za financije i računovodstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeFinancial Management
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-16
Parallel keywords (Croatian)financijski izvještaji državni proračun državna revizija međunarodni revizijski standardi
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
NoteZa sažetak korišten uvod iz rada, ključne riječi izdvojio knjižničar
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:953438
CommitterGordana Kradijan