master's thesis
Važnost poduzetničkih vještina u neprofitnim organizacijama

Tanja Odobašić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata
Metadata
TitleVažnost poduzetničkih vještina u neprofitnim organizacijama
AuthorTanja Odobašić
Mentor(s)Julia Perić (thesis advisor)
Abstract
Poduzetništvo je skup stvaralačkih ljudskih aktivnosti kojima poduzetni pojedinac kombiniranjem zemlje, rada i kapitala ostvaruje poduzetnički pothvat. Poduzetnik i sve vezano uz njega u hrvatskom društvu uz svoj naziv često veže negativne asocijacije, ali tu se radi više o kontekstu sredine u kojoj se nalazi jer je očito da u nekim drugačijim sredinama poput zapadne Europe poduzetništvo i poduzetnik asociraju na nešto pozitivno i dobro, poput vještina primjenjivih u poslovanju svih vrsta organizacija i osobnom životu. U ovom radu pojasnit će se što su to poduzetničke vještine i to osobne, međusobne i grupne. Definicija, kombiniranje i upravljanje tim vještinama kao onime što poduzetnika i njegovo poduzetničko ponašanje definiraju. Iako se poduzetništvo često veže uz pojmove profit, uspjeh, privatne poslovne organizacije, inovacije i slično, u ovom radu ono će se vezati uz neprofitne organizacije i baviti pitanjem koliko su i kako poduzetničke vještine bitne za funkcioniranje i rad neprofitnih organizacija. Nakon definiranja neprofitnih organizacija te pojašnjavanjem njihovog djelovanja i rada, fokus će biti na neprofitnim organizacijama u Hrvatskoj od njihove pojave do danas. Jednako tako u radu će se govoriti i o razvoju neprofitnih organizacija na primjeru Ujedinjenog Kraljevstva. Iz obje zemlje koristiti će se po jedna neprofitna organizacija kao primjer uspješnog poslovanja.
Keywordsnon-profit organisations entrepreneurial skills personal skills interpersonal skills groups skills
Committee MembersJulia Perić (committee chairperson)
Anamarija Delić (committee member)
Aleksandar Erceg (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Economics of Entrepreneurship
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEntrepreneurship
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
Entrepreneurship is a collection of creative activities where enterprising individual combines land, labor, and capital to run his entrepreneurial venture. An entrepreneur is an individual whose name in Croatian society is often associated with negative associations, but it is more about the context of the environment. It is obvious that in some different areas, such as Western Europe, entrepreneurship and entrepreneur are associated with something positive and good such as, entrepreneurial skills that can be used to improve business or personal life. This paper will be clarifying entrepreneurial skills: personal, interpersonal and group skills. Definition, combining and managing entrepreneurial skills with purpose to improve organization’s performance. Although entrepreneurship is often associated with terms: profit, success, a private business organization, innovation, in this paper, it will be related to the non-profit organizations and address the question of how entrepreneurial skills are relevant to the operation and the work of non-profit organizations. Following the definition of non-profit organizations, and by clarifying their operation, a focus will be on non-profit organizations in Croatia since their appearance until today. At the same time, this paper will discuss the development of the non-profit organizations on the example of the United Kingdom. From each country, there will be one non-profit organization used as an example of a successful non-profit.
Parallel keywords (Croatian)neprofitna organizacija poduzetničke vještine osobne vještine međusobne vještine grupne vještine
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:710046
CommitterGordana Kradijan