master's thesis
TOTAL QUALITY MANAGEMENT - TQM

Nikolina Pepić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra interdisciplinarnih kolegija
Metadata
TitlePotpuno upravljanje kvalitetom
AuthorNikolina Pepić
Mentor(s)Željko Požega (thesis advisor)
Abstract
Kvaliteta je danas postala primarni i strateški cilj svakog poduzeća koje želi opstati na tržištu i biti konkurentno, kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu. Visoka kvaliteta i njezino poboljšanje primarno je za sve poslovne procese i zaposlenike, a pred menadžment organizacije je stavljen nimalo jednostavan izazov – upravljanje kvalitetom. Upravljanjem kvalitetom ostvaruju se ciljevi kvalitete kroz planiranje, praćenje, osiguravanje i poboljšavanje kvalitete putem upravljanja aktivnostima koje proizlaze iz utvrđene politike i planova kvalitete, a ostvaruju se u okviru sustava kvalitete. Suvremeni pristup upravljanja kvalitetom nastoji poboljšati kvalitetu pomoću istraživanja uzroka i mjesta nastajanja defekata, njihovog eliminiranja na samom izvoru, te preventivnim djelovanjem spriječiti njihov nastanak. Suvremeni pristup se odnosi na potpuno upravljanje kvalitetom (Total Quality Management - TQM), poslovnu filozofiju kontinuiranog poboljšanja kvalitete kojoj nije cilj samo zadovoljiti potrebe i želje kupaca, već i nadmašiti njihova očekivanja, te stvoriti dugoročno povjerenje kupaca prema proizvodu i proizvođaču, te time osigurati dugoročan uspjeh organizacije. Koncept potpunog upravljanja kvalitetom pretpostavlja sudjelovanje svih zaposlenika u procesu kontinuiranog poboljšanja kvalitete na svim razinama organizacije, te predstavlja način života organizacije, odnosno kulturu organizacije.
KeywordsQuality Quality Management Total Quality Management
Parallel title (English)TOTAL QUALITY MANAGEMENT - TQM
Committee MembersŽeljko Požega (committee chairperson)
Domagoj Karačić (committee member)
Đula Borozan (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra interdisciplinarnih kolegija
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-20
Parallel abstract (English)
Quality has become the primary and strategic objective of every company that wants to survive in the market and to be competitive, both on domestic and on the international market. High quality and its improvement is primarily for all business processes and employees and there has been placed no simple challenge in front of management of organization – Quality Management. Quality management achieves the target of quality through planning, monitoring, ensuring and improving quality through management activities arising from the established policy and plans for quality and this happens in the context of the quality system. The modern approach to the quality management is trying to improve the quality by research of causes and places of defects formation, their elimination at the source and by preventing their occurrence with preventive actions. Modern approach refers to Total Quality Management (TQM), business philosophy of continuous quality improvement which not only aim to satisfy the needs and desires of customer, but also to exceed their expectation, and to create long-term trust of customers to the product and manufacturer, and thus ensure long-term success of the organization. The concept of Total Quality Management presupposes the participation of all employees in the process of continuous quality improvement at all levels of the organization, it represents the way of life of the organization or the culture of the organization.
Parallel keywords (Croatian)kvaliteta upravljanje kvalitetom potpuno upravljanje kvalitetom
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:625698
CommitterGordana Kradijan