master's thesis
GLOBALIZATION - CAUSES AND CONSEQUENCES

Maja Ilić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata
Metadata
TitleGlobalizacija - uzroci i posljedice
AuthorMaja Ilić
Mentor(s)Boris Crnković (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad je usmjeren na istraživanje globalizacije, te uzroka i posljedica istog fenomena. Pojam globalizacija je teško precizno odrediti, no većina globalizaciju opisuje kao svijet u cjelini. Opis globalizacije uvelike ovisi o temi, odnosno o aspektu koji autor istražuje, npr. o ekonomskom, kulturnom, političkom ili čak komunikacijskom aspektu. Globalizacija povezuje udaljena mjesta, kulture, društvene odnose diljem svijeta, mijenja načine proizvodnje i podjele rada, te potragu za sve jeftinijim svjetskim regijama za proizvodnju i distribuciju dobara. Utjecajem globalizacije dolazi do stvaranja nove ekonomije koja je zasnovana na znanju, ekonomskom rastu, te prodiranju tehničko- tehnoloških inovacija i komunikacija u sve sfere ekonomije i društva u cjelini. To sve utječe na ponudu i potražnju dobara i usluga, smanjenju cijena i rasta konkurencije. Globalizacija svojim utjecajima povećava ekonomske nejednakosti u svijetu, iako je nacionalna povezanost veća nego ikada. Negativna strana globalizacije posebno je izražena u zemljama Afrike, Latinske Amerike; Azije i bivšim socijalističkim zemljama, zemljama u razvoju. Globalizacijom bogati postaju sve bogatiji a siromašni sve siromašniji. Pozitivna strana globalizacije su izravna strana ulaganja koja bi trebala umanjiti ekonomske nejednakosti među zemljama. Što se tiče Hrvatske u procesu globalizacije, ona je mala zemlja koja ne može bitno utjecati na globalna kretanja. Važno je usmjeriti i privući strana ulaganja u Hrvatsku te hrvatske tvrtke postaviti kao lidere ulagača u Jugoistočnom djelu Europe.
Keywordsglobalization new economy technical and technological innovations direct foreign investments
Parallel title (English)GLOBALIZATION - CAUSES AND CONSEQUENCES
Committee MembersBoris Crnković (committee chairperson)
Jerko Glavaš (committee member)
Davor Dujak (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Macroeconomics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Business Informatics
Study specializationBusiness Informatics
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-22
Parallel abstract (English)
Thesis is focused on the research of globalization, and the causes and consequences of the same phenomenon. The concept of globalization is difficult to accurately determine, but most of globalization is described as the world at large. Description of globalization depends largely on the subject, and the aspect which the author examines, for example, on economic, cultural, political or even the communication aspect. Globalization connects distant places, cultures, social relations around the world, changing production methods and division of labor, and the search for cheaper regions of the world for the production and distribution of goods. The impact of globalization leads to the formation of a new economy based on knowledge, economic growth and penetration of technical and technological innovation and communication in all spheres of economy and society in general. It all affects the supply and demand of goods and services, lower prices and increase of competition. Globalization increases influence on economic inequalities in the world, although the national association is greater than ever. The negative side of globalization reflects especially in the countries of Africa, Latin America; Asia and former socialist countries, developing countries. With the globalization the rich ones are getting richer and the poor ones poorer. The positive side of globalization are foreign direct investments, which should reduce the economic disparities between countries. Regarding the Croatia in the process of globalization, it is a small country which can not significantly affect the global movement. It is important to focus and attract foreign investments in Croatia and set up Croatian companies as leaders of investors in South-Eastern part of Europe.
Parallel keywords (Croatian)globalizacija nova ekonomija tehničko- tehnološke inovacije izravna strana ulaganja
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:913095
CommitterGordana Kradijan