undergraduate thesis
Komunikacijom do cilja

Dora Smažil (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata
Metadata
TitleKomunikacijom do cilja
AuthorDora Smažil
Mentor(s)Julia Perić (thesis advisor)
Abstract
Svakoj poslovnoj organizaciji predstoje ciljevi radi kojih ona postoji uopće. Znači da poslovna organizacija nastaje kao odgovor na postojanje ciljeva koje je potrebno ostvariti, a projektira se na način koji odgovara specifičnosti već postavljenog cilja. Poslovni ciljevi se u poduzeću planiraju na tri glavne dimenzije (strateški, taktički i operativni ciljevi odnosno planovi), a ostvaruju se pravilnim izvršavanjem pojedinačnih zadataka koje obavlja ljudski faktor u tom poduzeću. Osim ljudskog faktora neki poslovi se mogu obavljati i posredstvom informacijskih tehnologija, ali je i tada neophodno prisustvo čovjeka kako bi i se i takvi procesi mogli odvijati. Glavni preduvjet za ostvarivanje mogućnosti ostvarivanja ciljeva posredstvom ljudskog faktora je postojanje komunikacije unutar poduzeća. Menadžment poduzeća posebno planira strategiju poslovne komunikacije, shvaćajući njenu važnost i ulogu koju komunikacijski procesi imaju u ostvarivanju postavljenih poslovnih ciljeva. Današnja poduzeća ostvaruju višu razinu komunikacije – integracijom komunikacijskih procesa u poduzeću. Obzirom na intenzivan razvoj tehnoloških rješenja te na faktor globalizacije, poduzeća se suočavaju sa novim izazovima u segmentu upravljanja poslovnom komunikacijom. Stoga se u ovom radu posebno raspravlja značaj koji komunikacija ima na ostvarivanje ciljeva, te se posebno raspravlja važnost pravilne implementacije politike poslovne komunikacije, kako bi se ukazalo na mogućnost svjesnog i preciznog upravljanja utjecajem komunikacije na poslovni rezultat.
Keywordsbusiness organization goals human factor business communication the politics of business communication
Committee MembersJulia Perić (committee chairperson)
Anamarija Delić (committee member)
Sanja Pfeifer (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeFinancial Management
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
Every business organization has the goals that justifies its existence. This means that every business organization emerges as the response to the presence of goals which must be achieved. What’s more, it must be designed on the way corresponding to the specifics of current goals. Business goals are usually planned on three possible dimensions (strategic, tactic and operative goals or plans), and can be achieved by solving the singular tasks from the human factor in the organization. Except the human factor, some tasks can be done through the informational technologies but even than the human factor is necessary to perform these processes. The main requirement achieving goals using the human factor is presence of stimulating communication within the organization. The management of the company puts special attention on communication processes within –its business strategy. Today, companies achieve higher level of communication – by integrating it in all levels of doing business. Considering the intensive development and the factor of globalization, businesses are facing new challenges in segment of business communication management. Hence this work puts special focus on the importance of correct implementation of business communication politics in order to show the possibility to influence the operating result using the power of conscious and precise communication management.
Parallel keywords (Croatian)poslovna organizacija ciljevi ljudski faktor poslovna komunikacija politika poslovne komunikacije
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:025298
CommitterGordana Kradijan