master's thesis
Diversity in Views, Unity in Strategic Interests - Visegrad Group's experience

Lidija Dasović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju
Metadata
TitleRaznolikost u pogledima, jedinstvo u strateškim pogledima - iskustvo Višegradske skupine
AuthorLidija Dasović
Mentor(s)Nataša Drvenkar (thesis advisor)
Abstract
Pojam Višegradske skupine nije baš poznat na našem području, a na spomen Češke, Mađarske, Slovačke ili Poljske ne podrazumijevaju se najrazvijenije zemlje Europe. Upravo će se ovim radom dokazati suprotno odnosno da su ove četiri zemlje jedne od najnaprednijih zemalja Europe. Višegradsku skupinu čine Mađarska, Slovačka, Poljska i Češka, države sa sličnom poviješću iza sebe, od malih nerazvijenih država s tržištem okrenutim prema istoku, izgradile su se u države koje su najrazvijenije u Europi s tržištima i okruženjem poticajnim za razvoj novih proizvoda i usluga, za nova ulaganja i rast. Kako bi došle do današnje razine razvoja države su morale proći dug i zahtjevan put na kojem su ih čekale brojne prepreke. Višegradska skupina nije tipičan primjer regionalnog saveza jer nije institucionalizirana već predstavlja dobru suradnju i koordinaciju susjednih zemalja koja se temelji na konkretnim projektima, regionalnim aktivnostima i s fleksibilnim i otvorenim karakterom. Suradnja se najlakše ostvarila na području ekonomije i to u obliku Cefta-e, Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini koji im je bio odlična priprema za članstvo u Europskoj uniji. Cefta im je omogućila nesmetano poslovanje na tržištu od skoro 65 milijuna ljudi na kojem su mogli naučiti puno o suradnji, pregovaranju, borbi za svoje mjesto na tržištu što im je jako pomoglo pri snalaženju na još većem europskom tržištu. Ovaj rad će se usredotočiti na razvoj ovih država prije i poslije Europske unije pa do danas, na njihove poteškoće i uspjehe u tom vremenu. Njihov zajednički put i suradnja će biti u fokusu rada te kako su od malih država dospjele na mjesto jednih od najrazvijenijih zemalja u Europi.
KeywordsVisegrad Group a regional alliance CEFTA joint/common cooperation development
Parallel title (English)Diversity in Views, Unity in Strategic Interests - Visegrad Group's experience
Committee MembersNataša Drvenkar (committee chairperson)
Blaženka Hadrović Zekić (committee member)
Ivo Mijoč (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
International Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEntrepreneurship
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
The concept of the Visegrad Group is not so known in our area, but when mentioning the Czech Republic, Hungary, Slovakia and Poland they are not alluded as the most developed countries of Europe. However, this work will prove otherwise concluding that these four countries are one of the most advanced countries in Europe. Visegrad Group consists of Hungary, Slovakia, Poland and the Czech Republic, the countries with a similar historical background; starting as small underdeveloped countries with the markets focusing on the East, they have developed into in the countries that are most advanced in Europe having markets and stimulating environment for the development of the new products and services, for new investments and growth. In order to rise to the present stage of development, these countries had to undergo a long and demanding journey where they came across numerous obstacles. Visegrad Group is not a typical example of a regional alliance because it is not institutionalized but it represents a good cooperation and coordination of neighboring countries based on specific projects, regional activities and flexible and open characteristics. The mentioned cooperation was easily achieved in the field of Economy in the form of CEFTA, the Central European Free Trade Agreement, which was an excellent preparation for their EU membership. CEFTA has enabled the smooth and free operation on the market consisting of nearly 65 million people, so they could learn a lot about cooperation, negotiation, and how to fight for their place on the market. That process was very helpful for getting around on even larger European market. This work will focus on the development of these countries before and after the European Union till this day, also mentioning the obstacles and successes they had to endure during that period of time. Their cooperation and common path to one the most developed countries in Europe will also be the main point of this work.
Parallel keywords (Croatian)Višegradska skupina regionalni savez Cefta zajednička suradnja razvoj
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:481552
CommitterGordana Kradijan