undergraduate thesis
IMPACT OF ETHNOCENTRISM ON PURCHASE BEHAVIOR IN ŽUPANJA

Nikolina Džanko (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za marketing
Metadata
TitleUtjecaj etnocentrizma na kupovno ponašanje potrošača na području grada Županja
AuthorNikolina Džanko
Mentor(s)Mirna Leko Šimić (thesis advisor)
Abstract
Počevši od samog razvoja i spomena etnocentrizma u prošlosti, jasno je da etnocentrizam uvelike utječe na globalizaciju, tj. globalno tržište. Marketinški stručnjaci trude se identificirati želje, potrebe i ponašanje potrošača, no to je postalo još teže otkako je Hrvatska postala članicom Europske Unije. Sada je dio mnogo otvorenijeg i kompleksnijeg tržišta. Na tako velikom tržištu može doći do koncentracije proizvoda stranih marki, pa tako potrošači ulaze u moralnu dilemu. Hoće li kupovinom stranih proizvoda naštetiti domaćem gospodarstvu? Na tu temu provode se brojna istraživanja kako bi se utvrdilo ponašanje potrošača, te njihova sklonost biranju stranih proizvoda nasuprot domaćim. Etnocentrizam je jedinstveno ponašanje čovjeka koji odbija sve što je kulturološki različito, ali i sposobnost pozitivnog percipiranja vlastite zemlje i kulture, prihvaćanje onih koji su kulturno slični. Ovim istraživanjem dobivamo uvid u kupovne navike potrošača grada Županja, sami utjecaj potrošačkog etnocentrizma i stavove lokalnog stanovništva o kupnji stranih proizvoda. Cilj je ovog rada utvrditi postoji li etnocentrizam među stanovništvom grada Županja, uzrokuje li prema njihovom mišljenju kupovina stranih proizvoda nezaposlenost i treba li se ograničiti uvoz stranih proizvoda na tržište hrvatske? U pripremi rada korištena je empirijska metoda prikupljanja podataka na uzorku od 80 ispitanika koristeći prilagođenu mjernu ljestvicu CETSCALE i nekoliko dodatnih demografskih pitanja. Rezultati istraživanja pokazuju jako nisku razinu potrošačkog etnocentrizma među stanovništvom grada Županja gdje se također ne smatra da bi ograničenje uvoza stranih proizvoda povećalo stopu zaposlenosti. Pozitivna percepcija o utjecaju kupnje domaćih proizvoda na razvoj gospodarstva može poslužiti kao temelj za osmišljavanje novih marketinških strategija lokalnih proizvođača za domaće potrošače.
Keywordsconsumers ethnocentrism Županja
Parallel title (English)IMPACT OF ETHNOCENTRISM ON PURCHASE BEHAVIOR IN ŽUPANJA
Committee MembersMirna Leko Šimić (committee chairperson)
Davor Dujak (committee member)
Marina Stanić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za marketing
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeMarketing
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-22
Parallel abstract (English)
Starting from the development and notion of ethnocentrism in the past, it is clear that ethnocentrism greatly affects globalization, in fact the global market. Marketing experts try to identify the wishes, needs and behavior of consumers, but it has become more difficult since Croatia had joined the European Union. It is now a part of much open and complex market. Such a larg market may lead to a concentration of products of foreign brands, so consumers enter into a moral dilemma. Will the purchase of foreign products harm the domestic economy? Numerous studies are contucted on the topic, in oreder to determine consumer behavior and their tendency choosing foreigne product over a domestic one. Ethnocentrism is a unique behavior of person who rejects everything that is culturally different, but also respresents the ability of a positive perception of own country and culture, accepting those who are culturally similar. With this research we get an insight into the purchasing habits of consumers of the city Županja, the sole influence of the consumer ethnocentrism and attitudes of the local population on buying foreign products. The aim of this study was to determine whether ethnocentrism among the population of the city Županja exists, to see if the percieve purchase of foreign products causes unemployment and whether to limit the import of foreign products on the Croatian market? Empirical research with 80 respondents from city of Županja was conducted. The questionnaire was based on the CETSCALE. The research results show very low level of consumer ethnocentrism among the population of the city Županja. Respondents also do not percieve that limiting imports of foreign products would increase employment rate. The positive perception of the influence of the purchase of domestic products in the development of the economy can serve as a basis for devising a new marketing strategies of local producers to local cosumers.
Parallel keywords (Croatian)potrošači etnocentrizam Županja
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:136335
CommitterGordana Kradijan