undergraduate thesis
Pravila za uspješno komuniciranje

Martina Lončarević (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za kvanititavne metode i upravljanje
Metadata
TitlePravila za uspješno komuniciranje
AuthorMartina Lončarević
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
Komunikacija postoji od samih početaka ljudskog života, a kroz povijest je doživljavala razne transformacije, od pećinskih crteža, razvoja jezika i pisma, do najnovijih tehnologija. Ljudi su koristili neki oblik komuniciranja s obzirom da im je to bilo nužno kako bi mogli preživjeti kako pojedinačno, tako i u zajednicama. Predstavlja način preživljavanja i razvoja društva. Riječ komunikacija potječe od latinskih riječi comunis, ae, f. što znači zajednički, odnosno communicare – učiniti općim, uopćiti. Jednostavno rečeno – komunicirati znači priopćiti, biti u vezi, spajati. Oblici komuniciranja se mogu podijeliti u 4 skupine i to prema osjetilima: slušno-govorna komunikacija, vizualna komunikacija, taktilna komunikacija, komunikacija okusom i mirisom. Uz navedenu podjelu, postoji podjela prema ulozi jezika: verbalna komunikacija (monolog i dijalog) te neverbalna komunikacija. Važnost komunikacije se u poslovanju očituje: unutar organizacije (proces u kojem sudjeluju svi djelatnici) te izvan organizacije. Uspješna komunikacija je ona komunikacija kod koje željena poruka pošiljatelja informacija bude jednaka primljenoj poruci primatelja informacije. Suprotno od opisane uspješne komunikacije je neuspješna komunikacija koja se vrlo česta javlja u svakodnevnom životu. Kako bi svaka komunikacija bila uspješna postoje određena pravila, zakoni te načela kojih se treba pridržavati, a koji su detaljno opisani u nastavku rada.
Keywordscommunication successfully rules principles laws
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Maja Lamza Maronić (committee member)
Željko Požega (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za kvanititavne metode i upravljanje
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-21
Parallel abstract (English)
Communication exists since the very beginning of human life, and also has experienced many transformations throughout history, from cave paintings, the development of language and script, to the latest technology. In the past, people have always used some form of communication because that was necessary for them in order to survive, both individually and in communities. Communication is a method of survival and development of society. The word communication is derived from the Latin word communis, ae, f. which means common, i.e., communicare – make something common. Simply said - to communicate means to inform, keep in touch, to connect. The forms of communication can be divided into four groups according to the senses: hearing-verbal communication, visual communication, tactile communication and taste and smell communication. Apart from above mentioned classification, there is also classification based on the function of language: verbal communication (monologue and dialogue) and non-verbal communication. The importance of communication in business is seen: within the organization (a process in which all employees participate) and outside the organization. Successful communication is communication in which the desired message of the sender of the information is the same as the received message of the receiver of the information. Contrary to successful communication is unsuccessful communication, which is very common in everyday life. In order to have successful communication, there are certain rules, laws and principles which should be followed, and are described in the sequel.
Parallel keywords (Croatian)komunikacija uspješno pravila načela zakoni
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:941196
CommitterGordana Kradijan