undergraduate thesis
Utjecaj globalizacije na poslovanje organizacije

Mario Šarić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za kvanititavne metode i upravljanje
Metadata
TitleUtjecaj globalizacije na poslovanje organizacije
AuthorMario Šarić
Mentor(s)Maja Lamza Maronić (thesis advisor)
Abstract
Tema završnog rada je Utjecaj globalizacije na poslovanje organizacije. Kako bi se tema što cjelovitije obradila, za početak će se definirati i pobliže prikazati temeljni pojmovi. Naime, globalizacija ima više oblika, stoga je potrebno pronaći onaj oblik koji će donijeti koristi svima. Sukladno temi rada, cilj rada je prikazati proces globalizacije, njeno pojmovno određenje te povijesni pregled procesa globalizacije. Također želi se prikazati tko su nositelji globalizacije, dimenzije globalizacije te njen utjecaj na rast i uspješno poslovanje organizacije. Prikazati će se i aspekti globalizacije kako bi se uvidjelo koji su pozitivni, a koji negativni aspekti. U radu će kratko osvrnuti i na antiglobalizacijske pokrete koji su poveznica sa negativnim aspektima globalizacije kao i poslovnu okolinu, te njen utjecaj na organizaciju. Dakle, svrha rada je istražiti i prikazati kako svakodnevni razvoj globalizacije utječe na čovječanstvo i globalnu ekonomiju sa posebnim osvrtom na našu državu i općenito poslovanje organizacije.
Keywordsglobalization global impact the global economy organizations business environment
Committee MembersMaja Lamza Maronić (committee chairperson)
Jerko Glavaš (committee member)
Željko Požega (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za kvanititavne metode i upravljanje
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Macroeconomics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeMarketing
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-21
Parallel abstract (English)
The theme is The impact of globalization on the organization's operations. To themes which comprehensively dealt with, for starters will be defined in detail and show basic concepts. In fact, globalization has many forms, so it is necessary to find the form that will bring benefits to all. In accordance with these work, the goal of this paper is to describe the process of globalization, its conceptual definition and historical overview of the process of globalization. It also wants to show who is in charge of globalization, the dimensions of globalization and its impact on the growth and success of the organization. Shown and aspects of globalization owners to see what the positive and negative aspects of that. This paper will briefly refer to the anti-globalization movements that have links with the negative aspects of globalization as well as the business environment and its impact on the organization. The purpose of this paper is to explore and demonstrate how everyday development of globalization affects humanity and the global economy with special reference to our country and the general operations of the organization.
Parallel keywords (Croatian)globalizacija globalni utjecaj globalna ekonomija organizacija poslovna okolina
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:552929
CommitterGordana Kradijan