master's thesis
Marketing plan

Doris Gazdik (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management
Metadata
TitleMarketing plan
AuthorDoris Gazdik
Mentor(s)Zdravko Tolušić (thesis advisor)
Abstract
Ovdje ćemo dati pregled svih najbitnijih dijelova ovog rada, te se upoznati s onime što nas očekuje. Na početku ovog dijela upoznajemo se s ciljem samog istraživanja. Taj cilj odnosi se na sve poslovne aktivnosti koje se moraju poduzeti kako bi došli do ostvarenja zacrtanog cilja. Proučavamo sam pojam marketing plana i istražujemo koje sve elemente mora obuhvatiti. Svrha plana marketinga je definirati tržište, otkriti potrošače i konkurente, zacrtati strategiju koja će privući i zadržati potrošače i predvidjeti dolazeće promjene. S obzirom na to, marketinški plan ima iznimnu važnost. Trebao bi biti što sažetiji i obuhvatiti sve analize i strateške odluke. Upoznajemo se i sa taktikama i strategijama kojima se poduzeće može koristiti i na temelju kojih bi se trebale usmjeriti poslovne aktivnosti, te na koje financijske pokazatelje bi trebali obratiti pozornost kako bi plan bio produktivan i rezultirao uspjehom poduzeća. Ako se jasno postave ciljevi, te odrede vremenski okviri, proračun i predviđanja tada se plan može i ostvariti. Bez obzira je li marketinški plan sažet ili proširen, mora se svake godine kritički analizirati, a cilj bi trebao biti održavati ga. Uz pomoć korištenih internetskih izvora literature i knjiga, ciljevi ovog istraživanja su uspješno provedeni, u što se možemo i uvjeriti na temelju rasprave koju smo upotpunili s konkretnim praktičnim primjerom modnog poduzeća "Zara".
Keywordsmarketing plan target market
Committee MembersZdravko Tolušić (committee chairperson)
Branko Matić (committee member)
Blaženka Hadrović Zekić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Economics and Business Management
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeMarketing
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-26
Parallel abstract (English)
Here we provide an overview of the most important parts of this work, and meet with that what expect us. At the beginning of this section we meet with the aim of the research. This goal applies to all business activities to be taken in order to come to the realization of the set target. We study the very concept of a marketing plan and experiment with all the elements that must contain. The purpose of the marketing plan is to define the market, finding consumers and competitors, design a strategy that will attract and retain customers and to anticipate upcoming changes. Due to this, the marketing plan is of utmost importance. Plan should be as concise as possible and include all analysis and strategic decisions. We have to meet with tactics and strategies which company can use the on the basis of which should focus on business activities, and financial indicators that you should pay attention which would have resulted that a plan was productive and a company was successful. If you have a clear set targets and a time frame, budget and forecasting then the plan will be achieved. Whether marketing plan concise or was expanded, must be critically analyzed each year, and the goal should be maintain it. With the assistance of uses of internet sources and books, aims of this study were successfully implemented, in which we can assure the basis of discussions that we have completed with practical example of the fashion company "Zara".
Parallel keywords (Croatian)marketing plan cilj tržište
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:812646
CommitterGordana Kradijan