master's thesis
Ekonomske implikacije migracija

Vlatka Doko (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of National and International Economics
Metadata
TitleEkonomske implikacije migracija
AuthorVlatka Doko
Mentor(s)Nataša Drvenkar (thesis advisor)
Abstract
Problematika promatrana u ovom radu, problematika je migracijskih kretanja stanovništva kao i ekonomske implikacije migracijskih kretanja. Problematika migracijskih kretanja, izražena je problematika s kojom se ljudska civilizacija suočava od kada je svijeta i vijeka. Oduvijek su ljudi migrirali, tražeći bolje životne uvjete za sebe i svoju obitelj. Migracijska kretanja, obilježavaju i suvremeno doba. Svjedoci smo velike migracijske krize koja implicira na problematiku razvijenih i nerazvijenih zemalja. Nadalje, migracijska kretanja događaju se i u Republici Hrvatskoj, a o čemu svjedoče i podaci Državnog zavoda za statistiku, sukladno kojima je najveći broj stanovnika Republiku Hrvatsku u novijoj povijesti, napustio Republiku Hrvatsku upravo u 2014. godini. Kao temeljne razloge migriranja hrvatskog stanovništva, moguće je istaknuti i poticajne i privlačne faktore. Poticajni faktori, faktori su lošeg cjelokupnog okruženja koji obilježavaju hrvatski gospodarski sustav, moguće je reći od osamostaljenja Republike Hrvatske. Posebno zabrinjavajuća činjenica, jest odlazak populacije mladih. Navedeni problem izuzetno je značajan i s aspekta tržišta rada, ali i s demografskog aspekta. S aspekta tržišta rada, potrebno je istaknuti problematiku odljeva mozgova koja predstavlja specifičan oblik migracijskih kretanja stanovništva, a odnosi se na odlazak visokoobrazovanih stručnjaka i intelektualaca. Upravo su visoko obrazovani pojedinci određenog društva zapravo i nositelji njegovog gospodarskog razvoja. Što se pak tiče iseljavanja populacije mladih s demografskog stajališta, potrebno je ukazati na problematiku starenja stanovništva koja već čitavi niz godina obilježava hrvatske demografske trendove. Upravo iz navedenih razloga, migracijska se kretanja proučavaju poglavito s ekonomskog stajališta.
Keywordsmigration factors of migration external migration internal migration Lovinac
Committee MembersNataša Drvenkar (committee chairperson)
Blaženka Hadrović Zekić (committee member)
Ivo Mijoč (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of National and International Economics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Problems observed in this study, was the problem of the migratory movements of the population as well as economic implications of migration processes. The issue of migration movements, expressed the problems with which human civilization is facing since the world began. People have always migrated, seeking better living conditions for themselves and their families. Migratory movements, also marks the modern era. We are witnessing a great migration crisis that implies the problem of developed and developing countries. Furthermore, migratory movements occur and the Republic of Croatia, and as evidenced by the data of the Central Bureau of Statistics, according to which the most of the population of the Republic of Croatia in recent history, left the Republic of Croatia in 2014. As the root causes of migration of the Croatian population, it is possible to highlight and push and pulls factors. Stimulating factors (Pull factors), factors are poor overall environment that mark the Croatian economic system, from the Croatian independence. Particularly worrying is the departure of the young population. This problem is extremely important from the aspect of the labor market, but also the demographic aspect. In terms of the labor market, it is necessary to highlight the problem of brain drain, which is a specific form of migration movements of the population, and refers to the departure of highly educated professionals and intellectuals. They were highly educated individuals of a society really and holders of its economic development. As for the emigration of the young population from the demographic point of view, it is necessary to point out the problems of an aging population, which for many years marked by Croatian demographic trends. For these reasons, migration has to be object of study, especially from an economic standpoint.
Parallel keywords (Croatian)migracije faktori migracije vanjske migracije unutarnje migracije Općina Lovinac
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:150652
CommitterGordana Kradijan