master's thesis
Analysis of Valamar Riviera d.d. business operations

Marin Kružić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo
Metadata
TitleAnaliza poslovanja grupe Valamar Riviera d.d.
AuthorMarin Kružić
Mentor(s)Domagoj Sajter (thesis advisor)
Abstract
Analizom financijskih izvještaja Valamar Rivijere d.d., njenog globalnog i lokalnog okruženja te usporedbom pokazatelja sa trgovačkim društvima koja kotiraju na Zagrebačkoj burzi u istom sektoru, pokušalo se doći do zaključka o poziciji navedenog društva unutar sektora i perspektivama za budući rast i razvoj. Kako bi se došlo do kvalitetnih rezultata potrebno je napraviti cjelovitu analizu okruženja jer bez obzira na kvalitetu financijskih izvještaja, poduzeće ovisi o kretanjima unutar vlastitog sektora i o konkurenciji u sektoru. U tu svrhu korišteni su relevantni podaci iz World Tourism Organization (UNWTO), Državnog zavoda za statistiku (DZS), Ekonomskog instituta Zagreb (EIZ) i drugih izvora. Analiza financijskih izvještaja provela se pomoću horizontalne i vertikalne analize koje daju uvid u strukturu i godišnje promjene stavki u financijskim izvještajima, a predmeti analize su bili bilanca, račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanom toku. Dobiveni podaci su prikazali snažan rast i razvoj poslovanja Valamar Rivijere kroz ekspanziju poslovanja, prihoda, profitabilnosti te snažne investicije i akvizicije u Hrvatskoj, a bez smanjenja likvidnosti i općenito sigurnosti nastavka poslovanja i podmirivanja tekućih obaveza. Pozitivni trendovi u turističkom sektoru također daju naslutiti nastavak takvog razvoja poslovanja Valamar Rivijere d.d., iako negativan faktor u procesu investicija su neuređeni zemljišno – knjižni odnosi u Hrvatskoj i promjene u sustavu oporezivanja te ostalih nameta koje onemogućuju korektnije procjene investicija.
Keywordstourism financial report analysis Valamar riviera d.d. financial ratios
Parallel title (English)Analysis of Valamar Riviera d.d. business operations
Committee MembersDomagoj Sajter (committee chairperson)
Boris Crnković (committee member)
Hrvoje Serdarušić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za financije i računovodstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
With analysis of Valamar Riviera d.d. financial reports, global and local environment and comparing financial ratio's with other companies in the same sector which are listed on Zagreb Stock Exchange, it has been attempted to come to a conclusion about position of Valamar Riviera inside the tourist sector and the perspectives for future growth and development. In order to have a better quality of results it is necessary to make thorough analysis of companies surroundings, because Valamar's performance depends on trends inside of its sector and competition. In that purpose relevant information’s were found in World Tourism Organization (UNWTO), Croatian Bureau of Statistics (DZS), Economic Institute of Zagreb (EIZ) and other sources. Analysis of financial reports were conducted by horizontal and vertical analysis which gave insight in structure and year on year changes of segments in financial reports. Object of analysis were balance sheet, profit and loss account and cash flow. Data has shown strong growth and expansion of performance by Valamar Riviera through expansion of business, revenue, profitability and considerable investments and acquisition's in Croatia, but without decrease of liquidity and general security of business continuation and payment of current liabilities. Positive trends in tourist sector also can indicate continuation of positive business development of Valamar Riviera, although negative factors in investment process can be undefined land registry in Croatia and changes in taxation system and other kinds of taxation's which disable reliable investment analysis.
Parallel keywords (Croatian)turizam analiza financijskih izvještaja Valamar Riviera d.d. financijski omjeri
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:431971
CommitterGordana Kradijan