master's thesis
Međuovisnost rizika i profitabilnosti prilikom ulaganja u vrijednosne papire

Matea Šimić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting
Metadata
TitleMeđuovisnost rizika i profitabilnosti prilikom ulaganja u vrijednosne papire
AuthorMatea Šimić
Mentor(s)Dubravka Pekanov Starčević (thesis advisor)
Abstract
Tema ovog diplomskog rada je „Međuovisnost rizika i profitabilnosti prilikom ulaganja u vrijednosne papire“. Poduzeće prilikom ulaganja u vrijednosne papire preuzima određenu razinu rizika. Ukoliko je razina rizika veća, tada je i veća mogućnost zarade, odnosno ostvarenja profita. Upravo se u tome uočava povezanost između rizika i profitabilnosti. Naime, na početku diplomskog rada objasnilo se što su to vrijednosni papiri te su se isti razvrstali po grupama. Pod sintagmom vrijednosnih papira najčešće se podrazumijevaju samo oni vrijednosni papiri koji predstavljaju instrumente financiranja poslovanja dioničkih društava i drugih pravnih osoba. To su razne vrste dionica, obveznica, kao i drugi vrijednosni papiri koji imaju razvijeno sekundarno tržište. Zatim se definirao pojam rizika te se navelo koje se sve vrste rizika razlikuju, te kakav utjecaj ima rizik na menadžment poduzeća prilikom donošenja poslovnih odluka. Objasnilo se kako bi financijski menadžer za ispravan pristup financijskim odlukama trebao prvo definirati rizik, izmjeriti ga te donijeti odluku temeljenu na pravilima koja u sebi uključuju i mjere rizika. Nadalje, objasnio se i pojam profitabilnosti te su se naveli pokazatelji profitabilnosti, a to su: bruto profitna marža, neto profitna marža, temeljna snaga zarade, povrat na ukupnu imovinu i povrat na vlastiti kapital. Na samom kraju diplomskog rada objasnila se međusobna povezanost između pojmova rizika i profitabilnosti, te koji je njihov utjecaj prilikom ulaganja u vrijednosne papire.
Keywordssecurities stocks bonds risk profitability
Parallel title (Bulgarian)THE INTERDEPENDENCE OF RISK AND PROFITABILITY WHEN INVESTING IN SECURITIES
Committee MembersDubravka Pekanov Starčević (committee chairperson)
Ivana Fosić (committee member)
Ivo Mijoč (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Finance and Accounting
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeFinancial Management
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
The theme of this thesis is „Interdependence of risk and profitability when investing in securities“. When company invests in securities, it takes a certain level of risk. If the risk level is higher, then it's the greater possibility of making profits. It is in fact, observed association between risk and profitability. In fact, at the beginning of thesis has been explaind the term of securities and they has been sorted by groups. The phrase securities commonly include only those securities which are the instruments of financing. These are the different types of stocks, bonds and other securities that have a developed secondary market. Then author has been defined the concept of risk, all types of risk and what is the impact of the risk to the decision making process. It has been explained how financial manager for the correct approach to financial decisions should first define risk, measure it and make a decision based on the rules that include measures of risk. Furthermore, it has been explained the concept of profitability and author specified profitability indicators, such as gross profit margin, net profit margin, the underlying strength of earning, return on total assets and return on equiti. At the end of thesis it has been explained the interdependence of risk and profitability, and their impact when investing in securities.
Parallel keywords (Croatian)vrijednosni papiri dionice obveznice rizik profitabilnost
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:840368
CommitterGordana Kradijan