master's thesis
Motivacija zaposlenika u poduzećima sa stajališta materijalnih i nematerijalnih kompenzacija

Tamara Farago (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting
Metadata
TitleMotivacija zaposlenika u poduzećima sa stajališta materijalnih i nematerijalnih kompenzacija
AuthorTamara Farago
Mentor(s)Domagoj Karačić (thesis advisor)
Abstract
Ovim radom prikazana je tema motivacije zaposlenika u poduzećima sa stajališta materijalnih i nematerijalnih kompenzacija. Motivacija zaposlenika postiže se sa materijalnim i nematerijalnim kompenzacijama i zbog toga su one od izuzetne važnosti. Materijalne kompenzacije, osim plaće, mogu biti planovi udjela u profitu, udio u vlasništvu i beneficije koje mogu biti: beneficije sigurnosti i zdravlja, beneficije slobodnog vremena i beneficije usluga. Nematerijalne kompenzacije su redizajniranje radnih mjesta i oblikovanje posla, alternativno organiziranje posla, participacija zaposlenih i druge nematerijalne kompenzacije, kao što su priznavanje uspjeha, povratna informacija, samomotiviranje i organizacijska kultura. Motivacija je skup procesa koji je odgovoran za intenzitet, smjer i upornost u nastojanjima da se postigne neki cilj. Opisuju se temeljni pojmovi vezani uz motivaciju, čimbenici utjecaja na motivaciju, motivacijski sustav, zadaci u motiviranju i teorije motivacije. Važnost motivacije leži u tome da su ljudski potencijali najvažniji resurs svakog poduzeća i organizacije. Menadžment treba definirati i riješiti zadatke u motiviranju, a bitan je i stil menadžmenta koji direktno utječe na motiviranost zaposlenika. Ljudski potencijal je jedan od ključnih faktora za uspješnost poslovanja i svako poduzeće mora pronaći i izabrati odgovarajuće oblike materijalnih i nematerijalnih kompenzacija. Motivirani zaposlenici ostvaruju zadovoljstvo na poslu, iskorištavaju svoj potencijal i kreativnost. Istovremeno, to pozitivno utječe na ostvarivanje organizacijskih ciljeva i poslovne rezultate poduzeća. Analizira se pitanje da li materijalne i nematerijalne kompenzacije jednako utječu na motiviranost zaposlenika. Na kraju, navode se primjeri prakse uspješnog motiviranja zaposlenika, a primjeri se odnose na Google, Dm-Drogerie markt i Privrednu banku Zagreb.
Keywordsmotivation material compensation immmaterial compensation human resources
Committee MembersDomagoj Karačić (committee chairperson)
Maja Lamza Maronić (committee member)
Boris Crnković (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Finance and Accounting
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-21
Parallel abstract (English)
This paper presents the theme of motivation of employees in companies from the standpoint of material and immaterial compensation. Employee motivation is achieved with the material and immaterial compensation and because they are of great importance. Material compensation, except salaries, may be plans share in the profits, the share of property and the benefits that can be: health and safety benefits, time off benefits and benefits services. Immaterial compensation are redesigning jobs and job design, alternative organizing work, participation of employees and other immaterial compensation, such as the recognition of success, feedback, self-motivating and organizational culture. Motivation is a set of processes responsible for the intensity, direction and persistence in trying to achieve a goal. It describes the basic concepts related to motivation, the factors affecting the motivation, the motivational system, tasks in motivating and theories of motivation. The importance of motivation is that human resources are the most important resource of any company and organization. Management should define and solve tasks in motivating and important is the management style that directly affects the motivation of employees. Human resources is one of the key factors for the success of business and every company must find and choose the appropriate forms of material and immaterial compensation. Motivated employees are job satisfaction, exploit their potential and creativity. At the same time, it has a positive effect on the achievement of organizational goals and business results of the company. It analyzes the question of whether the material and immaterial compensation the same effect on employee motivation. In the end, gives examples of successful practice to motivate employees, and examples related to Google, Dm-Drogerie markt and Privredna banka Zagreb.
Parallel keywords (Croatian)motivacija materijalna kompenzacija nematerijalna kompenzacija ljudski potencijali
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:349036
CommitterGordana Kradijan