master's thesis
Izazovi prijenosa poslovanja u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Kuzman

Marijana Kuzman (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za marketing
Metadata
TitleIzazovi prijenosa poslovanja u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Kuzman
AuthorMarijana Kuzman
Mentor(s)Mirela Alpeza (thesis advisor)
Abstract
Obiteljsko poduzeće je zajedništvo triju elemenata: obitelji, vlasništva dijela kapitala poduzeća te kontrole, kao mogućnosti utjecanja na donošenje odluka. U praksi se spominju aktivna obiteljska poduzeća, obiteljska poduzeća s odsutnim vlasnikom te latentna obiteljska poduzeća. Neka od velikih svjetskih kompanija su upravo obiteljska poduzeća, kao na primjer Samsung, Fiat grupa, BMW i druga. Tijekom razdoblja dolazi do smjene generacija unutar poduzeća, čemu se mora pridati velika pozornost. Proces prijenosa poslovanja događa se najčešće kada vlasnik utvrdi svoju nemogućnost obavljanja poslovanja i kreće u razmatranje potencijalnih nasljednika. Osim toga, prijenos poslovanja može biti i dobrovoljan, kada vlasnik odluči prodati poduzeće jer mu se za to pružila dobra prilika ili želi svoje interese usmjeriti na druga područja. Proces prijenosa poslovanja ima nekoliko faza: faza predbizinisa, faza uvođenja, faza funkcionalnog uvođenja, funkcionalna faza, napredna funkcionalna faza, rana faza nasljeđivanja i zrela faza nasljeđivanja, pri čemu se nasljednik postepeno uvodi u proces poslovanja i s vremenom na sebe preuzima odgovornije zadatke. Vlasnik ima izbor modela prijenosa vlasništva, odnosno može odlučiti hoće li vlasništvo prenijeti u cijelosti ili djelomično na nasljednike tijekom života ili smrti, hoće li poduzeće prodati trećim osobama, hoće li upravljačku funkciju prenijeti na obiteljskog nasljednika ili će zaposliti vanjskog menadžera. U empirijskom dijelu prikazan je proces prijenosa poslovanja na primjeru obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) Kuzman iz Novaka.
Committee MembersMirela Alpeza (committee chairperson)
Anamarija Delić (committee member)
Julia Perić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za marketing
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Economics of Entrepreneurship
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEntrepreneurship
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-29
Parallel abstract (Bulgarian)
The family company is unity of three elements: family; ownership in the capital of enterprises, as well as opportunity to influence decision- making. Literature defines three types of family business: active family business, family business with the absent owner and latent family businesses. Some of the world’s greatest companies are family companies, such as Samsung, Fiat Group, BMW and others. During time there is a generational change within the company, which must be paid great attention to. The process of business transfer occurs when the owner realizes his inability to manage a business and decide to consider potential successors. Moreover, business transfer may be voluntary, when the owner decide to sell the company because of the good opportunity appeared or because he wants to focus his interest on other areas. The process of business transfer has several phases: pre-business phase, the introduction phase, the functional introduction phase, functional phase, advanced functional phase, the early phase and the mature phase of the succession of inheritance, where the successor is gradually introduced into the business processes and the operations and with time takes over more responsible tasks. The owner has a choice of choosing the right models of ownership, and decide whether the company is going to be sold to third parties, whether management functions are going to be transferred to the heirs of the family or to hire external managers. In empirical part, the process of transferring operations and ownership in the case of family farm Kuzman from Novaki, is explained.
Parallel keywords (Croatian)obiteljsko poslovanje prijenos poslovanja vlasnik nasljednik
Parallel keywords (Bulgarian)family business business transfer the owner succesor
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:708654
CommitterGordana Kradijan