master's thesis
Uloga državnih jamstava u kreiranju javnog duga na primjeru Republike Hrvatske

Ivana Ivanović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo
Metadata
TitleUloga državnih jamstava u kreiranju javnog duga na primjeru Republike Hrvatske
AuthorIvana Ivanović
Mentor(s)Domagoj Karačić (thesis advisor)
Abstract
U radu se analiziraju državna jamstva Republike Hrvatske i njihov utjecaj na ukupan javni dug države. Cilj analize je ispitati koliki je njihov utjecaj u kreiranju javnog duga te prikazati prijedloge za uspješnije rješavanje dužničke krize. Rad daje pregled teorijskog okvira ključnih pojmova te analizu prikupljenih podataka u istraživačkom dijelu. Ostvareni prihodi tijekom tekuće godine nekog gospodarstva često nisu dovoljni za pokrivanje svih navedenih rashoda pa država manjak sredstava pokriva zaduživanjem koje dovodi do gomilanja duga. Podatak o tome da je tijekom višegodišnje recesije Republika Hrvatska izgubila oko 13% BDP – a te da je javni dug u 2015. godini iznosio skoro 87% BDP – a, jasno ukazuju na to kako je Republici Hrvatskoj prijeko potrebno restrukturiranje strategije razvoja te odgovarajuće ekonomske politike. Bitnu ulogu u upravljanju javnim dugom ima Ministarstvo financija i Hrvatska narodna banka u poticanju koordinacije mjera i instrumenata fiskalne i monetarne politike.
Keywordsstate guarantees public debt economic crisis the Republic of Croatia
Committee MembersDomagoj Karačić (committee chairperson)
Branko Matić (committee member)
Boris Crnković (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za financije i računovodstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeFinancial Management
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
This thesis analyzes the state guarantees of the Republic of Croatia and their impact on the total public debt of the country. The primary aim of the analysis is to examine what is their impact in creating public debt and present proposals for the successful resolution of the debt crisis. The paper reviews the theoretical framework of key concepts and analysis of data collected in the research part. The revenues generated during the year of an economy are often not enough to cover all of the costs while the state covers the shortfall by borrowing, which leads to the accumulation of the debt. The fact that during the recession years the Republic of Croatia lost around 13% of GDP, and that public debt in 2015. amounted to almost 87% of GDP, clearly indicate that the Republic of Croatia undeniably requires restructuring strategy development and appropriate economic policy. An important role in the management of public debt has the Ministry of Finance and the Croatian National Bank in encouraging the coordination of measures and instruments of fiscal and monetary policy.
Parallel keywords (Croatian)državna jamstva javni dug ekonomska kriza Republika Hrvatska
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:525064
CommitterGordana Kradijan