master's thesis
Poslovna komunikacija u globalnom okruženju

Ivan Lekšić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za kvanititavne metode i upravljanje
Metadata
TitlePoslovna komunikacija u globalnom okruženju
AuthorIvan Lekšić
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
Komunikaciju možemo podijeliti na nekoliko načina, no kako se ona najčešće odvija prema ulozi jezika, najjednostavnije ju dijelimo na verbalnu i neverbalnu. Verbalna komunikacija obično podrazumijeva govor i pisanje, dok neverbalna uključuje ton, izraz lica, pogled, položaj i pokrete tijela, geste itd. Ključni elementi procesa komunikacije su pošiljatelj poruke, primatelj poruke, poruka i medij. Komunikacija je vitalan dio poslovanja, organizacije i menadžmenta, a ona se odvija unutar organizacije (proces u kojem sudjeluju svi djelatnici) i izvan organizacije (proces u kojem sudjeluju samo neki djelatnici organizacije). U procesu komuniciranja u poslovnom životu vrlo je važna ličnost komunikatora, a razlikujemo ih nekoliko, zavisno od sposobnosti i vještine komuniciranja. Napretkom tehnologije, globalizacijom poslovanja i povećanjem raznolikosti radne snage poslovna komunikacija zahtijeva sve veću razinu vještine i pažnje. Ona je uvjetovana i kulturološki. Svaka sredina nosi svoje specifičnosti komuniciranja i zato je dobro prije svake poslovne komunikacije saznati nešto više o toj drugoj sredini, jer se može dogoditi da tamo vladaju drukčija pravila. Zahvaljujući komunikaciji i transportnim tehnologijama, prirodne i nacionalne granice više nisu neprobojne barijere kakve su nekada bile. Lokalna tržišta se otvaraju konkurenciji iz čitavog svijeta, a većina poslova traži nove prilike za rast izvan granica svoje zemlje. Današnja sve raznolikija radna snaga obuhvaća širok raspon vještina, tradicija, obrazovanja, iskustava, a sve to može utjecati na komunikaciju na radnom mjestu. Uspješna komunikacija među kulturama u današnje vrijeme vrlo je važna i zahtijeva brojne vještine, a one se mogu unaprijediti proučavanjem drugih kultura, učenjem stranih jezika i sl.
Keywords: business communication cultural diversity globalization
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Zdravko Tolušić (committee member)
Davor Dujak (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za kvanititavne metode i upravljanje
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-26
Parallel abstract (English)
Communication can be devided in several ways, but as it usually takes place according to the role of language, the simplest way to devide it is into verbal and nonverbal. Verbal communication usually involves speaking and writing, while nonverbal includes tone, facial expression, eyes look, position and body movements, gestures etc. Key elements of the communication process are the message sender, recipient, message itself and medium of communication. Communication is a vital part of business, organization and management, and it is taking place inside the organization (process which includes all employees) and outside the organization (process which includes several employees). Personality of the communicator is very important in business communication process, and there are several, depending on competence and skills to communicate. By the advancement of technology, globalization of business and increasing diversity of the workforce, business communication requires an increasing level of skill and attention. It is conditioned by the culture. Each environment carries its own specifics of communication and it is preferable to learn more about the other environment which can contain other rules. Thanks to communication and transportation technologies, natural and national borders are no longer impenetrable barriers what they used to be. Local markets are open to competition from all over the world and most affairs are seeking new opportunities for growth beyond the borders of its country. Today's increasingly diverse workforce includes a wide range of skills, traditions, education, experience, and all this may affect communication in the workplace. Successful communication between cultures nowadays is very important and requires a number of skills, but they can be improved by studying other cultures, learning foreign languages and so on.
Parallel keywords (Croatian)poslovna komunikacija kulturna raznolikost globalizacija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:641154
CommitterGordana Kradijan