undergraduate thesis
Cloud Computing

Tomislav Ćalušić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics
Metadata
TitleRačunalstvo u oblaku
AuthorTomislav Ćalušić
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
Računalstvo u oblaku ili cloud computing je novi koncept koji mijenja bit upotrebe informacijsko-komunikacijske tehnologije. Temeljna ideja je da korištenjem Interneta omogućava obradu podataka na udaljenim računalima. Cloud computing obuhvaća tri koncepta, a to je upotreba udaljenih računala kao softver kao usluga, platforma kao usluga i infrastruktura kao usluga. Kada je riječ o softver kao usluga , konzument koristi programsku aplikaciju na udaljenim računalima, ali ne kontrolira operacijski sustav,hardver ili mrežnu infrastrukturu na kojoj se ta aplikacija izvodi. Kada je u pitanju platforma usluga koju, konzument koristi okruženje udomljavanja za svoje aplikacije, kontrolira te aplikacije a možda ima i određeni stupanj kontrole nad okruženjem udomljavanja. U slučaju infrastruktura kao usluga, konzument iznajmljuje opremu, ali nema mogućnosti i pravo tu opremu nadograđivati niti mijenjati jer je ona vlasništvo davatelja te usluge. Istraživanje- provedeno anketiranje pokazalo je kako kod nas korisnici u većini ne poznaju koncept računalstva u oblaku, a koriste ga u ograničavajućem obujmu, ponajviše iz straha za sigurnost svojih osobnih podataka. Edukativnim pristupom s jedne strane, te slijedom daljnjeg razvijanja cloud computing-a je za očekivati i bolje iskorištavanje i veću upotrebu ovog koncepta u našim regionalnim okvirima.
KeywordsCloud Computing Cloud cloud business in the cloud cloud computing
Parallel title (English)Cloud Computing
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Hrvoje Serdarušić (committee member)
Boris Crnković (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Quantitative Methods and Informatics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Informatics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Informatics
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-29
Parallel abstract (English)
Cloud computing or cloud computing is a new concept that will change the use of information and communication technologies. The basic idea is that by using the Internet allows data processing on remote computers. Cloud computing encompasses three concepts, namely the use of remote computers as software as a service, platform as a service and infrastructure as a service. When it comes to software as a service, a consumer using the software application on remote computers, but does not control the operating system, hardware or network infrastructure on which the application is running. When it comes to the platform of services that, consumers of the benefits of hosting environment for your applications, controls and applications and there may be some degree of control over the environment hosting. In the case of infrastructure as a service, a consumer rents the equipment, but there is no opportunity and the equipment upgrade or modify because it is owned provider of that service. SURVEY RESULTS conducted a survey showed that in our country the majority of users did not know the concept of cloud computing, and use it in a restrictive scope, the most out of fear for the safety of their personal data. Educational approach on the one hand, and following the further development of cloud computing is to be expected, and better use and greater use of this concept in our regional context.
Parallel keywords (Croatian)Cloud Computing Cloud oblak poslovanje u oblaku računalstvo u oblaku
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:400129
CommitterGordana Kradijan