master's thesis
The impact of cultural differences on international business

Nikolina Živković (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management
Metadata
TitleUtjecaj kulturoloških razlika na međunarodno poslovanje
AuthorNikolina Živković
Mentor(s)Boris Crnković (thesis advisor)
Abstract
Kulture diljem svijeta se razlikuju kao i nacije za koje su karakteristične. Svaka zemlja ima svoju nacionalnu kulturu koja se usađuje od malena i vrlo teško se mijenja. Pod utjecajem globalizacije dolazi do sve intenzivnijih odnosa među kulturama koje se više ili manje razlikuju. Upravo zbog razlika u vjerovanjima, stavovima, jeziku i običajima u kulturama, važno je pri planiranju međunarodnog poslovanja obratiti pozornost i na kulturu zemlje u kojoj se želi poslovati. Zbog nepoznavanja nacionalnih kultura zemalja u kojima se želi poslovati dolazi do neuspjeha. Neka ponašanja i običaji koji su u nekoj zemlji pozitivni i prihvatljivi, u drugoj zemlji mogu biti negativni i nedopustivi. Osim razlika u nacionalnoj kulturi pojedine zemlje, postoje i razlike u organizacijskim kulturama. Svaka organizacija ima svoju kulturu koja zaposlenicima govori ono što je u organizaciji poželjno, a što ne. Dakako da je organizacijska kultura neke organizacije uvjetovana nacionalnom kulturom, stoga je kod međunarodnog poslovanja važno voditi računa i o organizacijskoj kulturi poduzeća s kojim se posluje. Iz tog razloga javlja se i potreba za upravljanjem različitostima kojoj je glavni cilj pružiti obuku, vrednovanje i maksimiziranje potencijala zaposlenika, bez obzira na njegovu nacionalnost, religiju, jezik, običaje ili spol. Upravljanje različitostima donosi mnoge prednosti organizaciji, a klima unutar organizacije je pozitivna te je razvijena tolerancija na različitosti.
Keywordsculture organizational culture globalization international business management of diversity
Parallel title (English)The impact of cultural differences on international business
Committee MembersBoris Crnković (committee chairperson)
Davor Dujak (committee member)
Hrvoje Serdarušić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Economics and Business Management
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Economics of Entrepreneurship
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEntrepreneurship
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-08-29
Parallel abstract (English)
Cultures around the world are as varied as the nations that are characteristic for. Each country has its own national culture that is instilled from an early age and very difficult to change. Under the influence of globalization relations between cultures became more intensive. Because of differences in beliefs, attitudes, language and traditions of the cultures, it is important in the planning of international business to pay attention to the culture of the country in which one wishes to do business. Some behaviors and practices that are in one country positive and acceptable in another country can be negative and unacceptable. Apart from differences in national culture of each country, there are differences in organizational cultures. Each organization has its own culture that tells employees what is desirable in the organization and what does not. Certainly the organizational culture of some organization is conditioned by the national culture, so it is important in international business to give priority to the organizational culture of companies which cooperates with. For this reason there is a need for the management of diversity where the main objective is to provide training, evaluation and maximizing potential of employees, regardless of their nationality, religion, language, customs or gender. Diversity management brings many advantages to the organization, and the climate within the organization is positive and tolerance to diversity is developed.
Parallel keywords (Croatian)kultura organizacijska kultura globalizacija međunarodno poslovanje upravljanje različitostima
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:307142
CommitterGordana Kradijan