master's thesis
Utjecaj globalizacije na suvremeni menadžment

Ljeposava Rosić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management
Metadata
TitleUtjecaj globalizacije na suvremeni menadžment
AuthorLjeposava Rosić
Mentor(s)Boris Crnković (thesis advisor)
Abstract
Globalizacija predstavlja ekonomski, kulturni i politički proces koji se odnosi na stvaranje i utvrđivanje pravila jedinstvenog svjetskog tržišta. U današnjem svijetu neprestanih promjena te sve veće globalizacije tržišta, poduzeća su primorana pronalaziti nova tehnička i tehnološka rješenja te prilagođavati svoje poslovanje novonastalim uvjetima. Od osobite važnosti je uporaba novih teorijskih spoznaja u području organizacije i menadžmenta kako bih se postigla i održala konkurentnost na svjetskoj razini. Stalno unapređenje poslovanja, promjene u organizacijskoj strukturi te standardizacija poslovnih procesa samo su neki od uvjeta za prilagodbu poduzeća globalizacijskim zahtjevima i izazovima. Globalizacija kao proces stvara neminovne promjene na svjetskoj sceni koje je nemoguće izbjeći. Globalno otvoreno tržište istovremeno nastoji dovesti do povećanja učinkovitosti, tehnološkog napretka te međunarodne integracije. Nastoje se postaviti visoki kriteriji kvalitete i učinkovitosti, traga se za novim načinima rada, proizvodnje i razmišljanja. Ovakvi promjenjivi uvjeti poslovanja zapravo izravno utječu na makro i mikro okruženje, što za organizacije i menadžment donosi brojne prilike, ali isto tako i prijetnje. Neke od glavnih karakteristika uspješnih organizacija koje posluju na globalnom tržištu su sljedeće: izražena orijentiranost ka timskom radu, usredotočenost na zaposlenike i potrošače, kontinuirano praćenje najnovijih informacijskih i tehnoloških dostignuća te ulaganje u sektor ljudskih resursa. Zadovoljavanje potreba globalnog tržišta te prilagođavanje proizvoda i usluga globalnim trendovima zahtijeva učinkovitu strategiju organizacije i pravovremeno djelovanje. Takva organizacija mora biti vođena suvremenim menadžmentom u kojem su funkcije planiranja, vođenja, organiziranja te upravljanja ljudskim potencijala na najvišoj razini. Kao takva, organizacija ima mogućnost uspjeti i opstati u globalnom okruženju.
Keywordsglobalization management organization global market human resources global trends leading
Committee MembersBoris Crnković (committee chairperson)
Martina Briš Alić (committee member)
Maja Lamza Maronić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Economics and Business Management
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-08
Parallel abstract (English)
Globalization represents economic, cultural and political process which is in connection with forming unique global market. In today’s world, where things change from hour to hour, and we can see big influence of globalization on world market, organizations are in constant search for new technological and technical solutions. Organizations are trying to adjust to new rules of global business world. It is very important to use new cognitions in the field of organization and management to keep competitive on world level. Continuous improvement, adjusting organization structure and keeping business process on same level can help organization to accept globalization and its challenges. Globalization brings inevitable changes on global scene which is hard to escape. Globalization market is open, and is trying to increase effectiveness, technological progress and global interaction. Globalization asks for high criteria in quality and effectiveness, looking for new ways of work, production and thinking. All this effects on big and small level of management, organizations have lots of opportunities but most of them are faced with business threats. One of the main characteristics of successful organizations working on global market are teamwork, focus on employers and customers, keeping up with information and technical achievements and constant investment in human resources. Satisfying needs of global market and adjusting the product to global trends, looks for effective strategy and prompt activity. These organizations look for modern management with the high level of organizing, leading and human resource management. If organizations are working on this they can survive in global surroundings.
Parallel keywords (Croatian)globalizacija menadžment organizacija svjetsko tržište makro i mikro okolina ljudski resursi globalni trendovi proizvodnja upravljanje i vođenje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:065481
CommitterGordana Kradijan