professional thesis
Upravljanje odnosima s potrošačima usluga sportskih objekata

Vice Gulam (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek