undergraduate thesis
Regionalna politika EU

Silvija Supan (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of National and International Economics
Metadata
TitleRegionalna politika EU
AuthorSilvija Supan
Mentor(s)Anita Frajman Ivković (thesis advisor)
Abstract
Radom se nastoji istaknuti važnost regionalne politike Europske unije, kao njezinog glavnog investicijskog instrumenta. Naglasak rada je na usmjerenosti Europske unije prema ulaganjima u slabije razvijene regije, međutim u radu su obuhvaćena i konkretna rješenja, odnosno ciljevi postizanja što ravnomjernijeg odnosa između razvijenih, te manje razvijenih regija. Premda se najviše pomoći usmjerava slabije razvijenim regijama, može se reći kako regionalna politika Europske unije ima značajan utjecaj na sve regije zemalja članica. Svaka regija se susreće s različitim poteškoćama, stoga odabir mogućih rješenja ovisi o brojnim značajkama, koje upravo regionalna politika Europske unije nastoji osigurati. Problemi koji se regionalnom politikom Europske unije nastoje riješiti mogu biti vezani uz različita područja, poput poticanja gospodarskog rasta i razvoja, stvaranje radnih mjesta, promicanje održivih gradskih prometnih sustava, smanjenja zagađenja okoliša i slično. Ovisno o kojoj regiji i problemima se radi, primjenjuju se primjerena rješenja te financijska sredstva. Razvojem Europske unije mijenjala se i regionalna politika, načela na temelju kojih se provodila, te instrumenti i ciljevi. Hrvatska, kao članica EU-a, također pripada jednoj od regija koja ima mogućnost jačanja svoga položaja korištenjem sredstava strukturnih fondova i Kohezijskog fonda. U Hrvatskoj postoji nekoliko kritičnih područja koja se očituju brojnim problemima. Neki od tih problema odnose se na ulaganje u prometnu mrežu i projekte zaštite okoliša, stvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje kvalitete života te poticanje ulaganja u istraživanja, razvoj i inovacije. Dakle, problemi svake regije pa tako i regije članice Hrvatske se mogu riješiti kvalitetnim iskorištavanjem pomoći koju Europska unija kroz regionalnu politiku pruža.
KeywordsRegional policy of the European Union Structural and Cohesion Funds development regional development
Committee MembersAnita Frajman Ivković (committee chairperson)
Ivo Mijoč (committee member)
Josipa Mijoč (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of National and International Economics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
International Economics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeFinancial Management
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-03-23
Parallel abstract (English)
This paper emphasizes the importance of regional policy of the European Union as it's main investment tool. It's focus is the European Union's orientation towards investments into it's less developed regions. Also, it covers concrete solutions and goals to achieve equality between developed and less developed regions. Although the help is mostly directed towards less developed regions, it is said the European Union regional policy has a significant impact on all regions oft he Member States. Each region is faced with many difficulties, so the selection of possible solutions depends on a number of features, exactly which regional policy of the European Union seeks to ensure. The problems that the regional policy of the European Union is trying to solve can be related to different areas such as promoting economic growth and development, job creation, promotion of sustainable urban transport systems, reduction of environmental pollution and others. Depending on the region and the problems, appropriate solutions and financial resources are applied. As the European Union developed, so did the regional policy, the set of principles on which it was implemented as well as it's instruments and objectives. Croatia as European Union member also belongs to one of the regions that has the ability to strengthen it's position by using the Structural Funds and the Cohesion Fund. In Croatia, there are several critical areas that reflect many problems. Some of these problems are related to the investment in the transport network and environmental protection projects, job creation, improving life quality and the promotion of investment in research, development and innovation, Thus, the problems of each region including Croatia, can be solved by taking advantage of high-quality assistance that the European Union provides through the regional policy.
Parallel keywords (Croatian)regionalna politika Europske unije Strukturni i Kohezijski fondovi razvijenost regionalni razvoj
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:752731
CommitterGordana Kradijan