master's thesis
Globalizacija i utjecaj globalizacije na Republiku Hrvatsku

Monika Vukadinović (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management
Metadata
TitleGlobalizacija i utjecaj globalizacije na Republiku Hrvatsku
AuthorMonika Vukadinović
Mentor(s)Boris Crnković (thesis advisor)
Abstract
U radu se govori o samom pojmu globalizacije, razvoju procesa globalizacije, Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i njenom razvoju i ciljevima, siromaštvu i nejednakosti, antiglobalizacijskim pokretima, kao i o utjecaju globalizacije na Republiku Hrvatsku. Naglašena je i svojevrsna svevremenost globalizacije u smislu postojanja njenih oblika još u davnoj povijesti, uvažavajući činjenicu da je do njenog jačanja došlo krajem dvadesetog stoljeća. Nadalje, istaknuto je da globalizacija ima negativne i pozitivne aspekte, ali i da donosi značajne promjene. Globalizacija povećava nejednakost unutar neke zemlje, iako većini stanovništva donosi korist, najsiromašnijima šteti. Smatra se kako korporacije posjeduju veću moć od suverenih država i da od njih dolazi opasnost za zloupotrebu moći. Razvijeni svijet je nosilac procesa globalizacije i najbolje je iskoristio aktualne globalne okolnosti. Razvoj informatičke i komunikacijske tehnologije pospješio je globalizaciju, a veza između dva subjekta u različitim dijelovima svijeta ostvaruje se u roku od nekoliko sekundi. Antiglobalisti žele svoj pokret dalje osnažiti općim akcijama i mobilizacijom: za socijalnu pravdu, za poštivanje zakona i slobode, za kakvoću života i ravnopravnost, za dostojanstvo i mir.
Keywordsglobalization anti-globalization movements global corporations the World Trade Organization
Committee MembersBoris Crnković (committee chairperson)
Željko Požega (committee member)
Jerko Glavaš (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Economics and Business Management
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Macroeconomics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-01
Parallel abstract (English)
This paper discusses the concept of globalization, the development of the process of globalization, the World Trade Organization and its development and goals, poverty and inequality, anti-globalization movement, and the impact of globalization on the Republic of Croatia. A kind of universality of globalization in terms of the existence of its forms in ancient times is highlighted, taking into account the fact that its strengthening has occurred at the end of the twentieth century. Furthermore, it is pointed out that globalization has both negative and positive aspects, but it also brings significant changes. Globalization increases inequality within a country, even though it is beneficial to most of the population, it is harmful to the poorest. It is believed that corporations have more power than sovereign states and that they are the source of the abuse of power. The developed world is the holder of the globalization process and it uses the current global circumstances in the best way possible. The development of information and communication technologies facilitates globalization, and the relationship between the two entities in different parts of the world is realized in a matter of seconds. Anti-globalists want to strengthen their movement with general actions and mobilization: for social justice, for the respect of the law and freedom, for the quality of life and equality, for dignity and peace.
Parallel keywords (Croatian)globalizacija antiglobalizacijski pokreti globalne korporacije Svjetska trgovinska organizacija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:514370
CommitterGordana Kradijan