master's thesis
POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN EUROPEAN UNION

Matija Vorgić (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of National and International Economics
Metadata
TitleSiromaštvo i socijalna isključenost u Europskoj Uniji
AuthorMatija Vorgić
Mentor(s)Nataša Drvenkar (thesis advisor)
Abstract
Polazeći od pojma socijalne isključenosti i siromaštva, objašnjava se njihovo značenje, razlika među njima te koje su društvene skupine ugrožene i koji su razlozi za to. Siromaštvo i socijalna isključenost su dva različita pojma koja su srodna, te iako osoba može biti siromašna, ne mora nužno biti i socijalno isključena. Pojam socijalna isključenost je širi pojam od siromaštva, no socijalna isključenost obuhvaća i siromaštvo, i odnosi se na loš status u društvu kao i sudjelovanje u društvenim aktivnostima poput ostatka populacije te se iz toga razloga u radu istražuje definicija samih pojmova, kao i razlika između njih. Određene grupe populacije su u većem riziku za siromaštvo i socijalnu isključenost od prosjeka populacije. Te grupe tradicionalno su ugroženije te se češće i spominju u kontekstu samog siromaštva i socijalne isključenosti. Među osobito izloženim grupama se nalaze i mlade osobe, žene, migranti, samohrani roditelji i ostali. Obrazovanje, zdravstvena zaštita i zaposlenost predstavljaju temelje za normalan život pojedinca i ukoliko pojedinac ima pristup navedenim stvarima, imat će puno veću šansu za uključenost u društvo i izbjegavanje siromaštva. Strategija EU 2020 predstavlja temeljni dokument za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti od strane Europske Unije. Strategija EU 2020 je posvećena posljedicama svjetske gospodarske krize, kao i izazovima s kojima se Europska Unija suočava, među ostalim i rizikom siromaštva i socijalne isključenosti. Jedan od oblika siromaštva je i energetsko siromaštvo koje utječe na zdravlje pojedinca, te se rastom cijene energenata, u posljednjih nekoliko godina sve više aktualizira. Energetsko siromaštvo sprječava osobe pri sudjelovanju u normalnim životnim aktivnostima, odnosno socijalno ih isključuje. Europska Unija sadrži veći broj institucija koje se na izravan ili neizravan način bave pitanjem siromaštva i socijalne isključenosti, samo neke od njih su Europski socijalni fond (ESF), Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) i te institucije u suradnji sa humanitarnim organizacijama donose konkretne mjere pomoći. Osim institucija EU, sve se više humanitarnih udruga bavi pitanjem socijalne isključenosti i siromaštva i sve je više dostupna njihova pomoć pojedincima te se u Hrvatskoj sve više izdvaja koncept socijalnih samoposluga.
KeywordsPoverty social exclusion European Union EU 2020
Parallel title (English)POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN EUROPEAN UNION
Committee MembersNataša Drvenkar (committee chairperson)
Sunčica Oberman Peterka (committee member)
Blaženka Hadrović Zekić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of National and International Economics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
International Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEntrepreneurship
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-20
Parallel abstract (English)
Beginning with the concept of social exclusion and poverty, we explain what they mean, the difference between them, which social groups are at risk and what are the reasons for that. Poverty and social exclusion have a different meaning, and even though a person can be poor it doesn’t have to mean that the person is socially excluded. The concept of social exclusion is a broader concept than poverty, also social exclusion covers the term of poverty. Social exclusion means poor social status in society and not participating in social activities, and for that reason in this paper we are researching the two concepts, and the differences between them. Certain groups of population are at greater risk of poverty and social exclusion than the rest of the population. Those groups are more endangered, and they are more frequently mentioned in the context of poverty and social exclusion. The particularly vulnerable groups are the young people, women, migrants, single parents and others. Education, healthcare and employment are foundations for a normal life, and if a person has an access to those benefits, he will have a much better chance for social inclusion and avoiding poverty. The EU 2020 Strategy is a fundamental document for the fight against poverty and social exclusion in the European Union. The EU 2020 Strategy is devoted to the consequences of the global economic crisis, as well as the challenges the European Union faces, including the risk of poverty and social exclusion. One of the forms of poverty is energy poverty, which affects the health of individuals and the growth of energy prices sin recent years just adds more to it. Energy poverty prevents people with participation in normal life activities, in other words it socially excludes them. The European Union has a number of institutions that are dealing with the issue of poverty and social exclusion, some of them are European Social fond (ESF), Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD), EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI), and all of them in cooperation with humanitarian organizations deliver concrete measures of help. In addition to the institutions of the EU, more humanitarian organizations are addressing the issue of social exclusion and poverty, and their help is more accessible for individuals in Croatia, especially trough the concept of social self-service stores.
Parallel keywords (Croatian)siromaštvo socijalna isključenost Europska Unija EU 2020
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:608257
CommitterGordana Kradijan