master's thesis
MANAGEMENT BY OBJECTIVES

Petar Stipić (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics
Metadata
TitleUpravljanje pomoću ciljeva u menadžmentu
AuthorPetar Stipić
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
Upravljanje pomoću ciljeva predstavlja sustav upravljanja organizacijama u kojima taj isti sustav obuhvaća integraciju ključnih aktivnosti menadžmenta koje su usmjerene na efikasno ostvarivanje individualnih i organizacijskih ciljeva. Način upravljanja spomenutog sustava usredotočen je na ostvarivanje ciljeva koji su definirani i utvrđeni od strane menadžera i suradnika. Sustav se temelji na postavljanju ciljeva za svaki, pa i najmanji, dio poduzeća, radnog mjesta, odnosno svakog pojedinca kako u organizacijskim jedinicama nižeg, tako u organizacijskim jedinicama višeg reda te organizacije kao cjeline. Uključuje postavljanje ciljeva kao osnovnu aktivnost spomenutog sustava, te kontrolu ostvarivanja ciljeva kao završnu aktivnost sustava koja je ujedno mjerilo efikasnosti cjelokupnog sustava. Na temelju postavljenih ciljeva utvrđuje se strategija koja odgovara na pitanje kako te iste ciljeve ostvariti. Upravljanje ciljevima postupak je koji se koristi za ocjenjivanje efikasnosti organizacije s obzirom na ostvarivanje ciljeva . Uključuje mnogobrojne važne aktivnosti svjesno usmjerene prema efikasnom i djelotvornom ostvarivanju individualnih i organizacijskih ciljeva . Upravljanjem pomoću ciljeva ne planira se samo rad već i rezultati te svaki zaposlenik zna kako svojim radom pomaže u ostvarenju strateških ciljeva organizacije. Proces postavljanja ciljeva ukuljučuje i menadžere i njihove podređene te se na taj način poboljšava komunikacija između njih. Bitno je da postavljeni ciljevi budu mjerljivi, realni, međusobno usklađeni i imaju naznačenu važnost, a sam proces bude sustavan i dosljedan. Upravljanje pomoću ciljeva je uspješan sustav ukoliko svatko točno zna koji su mu ciljevi i ako su očekivanja jasno komunicirana, upravo zbog toga svaki zaposlenik aktivno sudjeluje u procesu postavljanja ciljeva. Upravljanje pomoću ciljeva široko se upotrebljava za osiguravanje radne uspješnosti i motiviranje svakog pojedinog zaposlenika od najniže razine odgovornosti do zaposlenika najviše razine odgovornosti odnosno vrhovnog menadžmenta pojedine organizacije, te u tom smislu upravljanje pomoću ciljeva predstavlja vrlo efikasan sustav upravljanja .
Keywordsobjectives management model
Parallel title (English)MANAGEMENT BY OBJECTIVES
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Martina Briš Alić (committee member)
Željko Požega (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Quantitative Methods and Informatics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-29
Parallel abstract (English)
Management by objectives represents management model within an organization that integrates key management activities directed toward efficient achievement of individual and organizational objectives. This management model is focused on achievement of objectives that are defined and set by managers and their associates. Model is based on defining objectives for all, even the smallest, company segments, work positions, members of the organization, from subordinates to superiors and organization in a whole. It includes process of defining objectives as primary activity and control of objectives achievement, as final activity that is also an efficiency criterion of the whole organization. Based on the defined objectives strategic goals are determined which are corresponding to questions how they should be accomplished. Furthermore, management by objectives is used to assess organizational efficiency based on objectives achievement. It includes various important activities that are deliberately directed toward effective achievement of individual and organizational objectives. Also, this model doesn’t only plan the activities, but also the results so that every employee knows his contribution to the organizational objectives achievement. Objective-setting process includes managers and their subordinates in order to improve communication between them. Moreover, it is important that set objectives are measurable, realistic, agreed and have indicated importance and that process itself is systematic and consistent. This model is efficient if every individual within the organization knows what goals are set for him and if expectations are clearly spelled out. That is why every employee is actively involved in objective-setting process. Management by objectives is widely used to ensure work efficiency and motivation of every employee, from lowest decision-making level to the highest level of responsibility within certain organization. In this sense, management by objectives is a very efficient management model.
Parallel keywords (Croatian)ciljevi upravljanje sustav
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:545168
CommitterGordana Kradijan