undergraduate thesis
STRUCTURE, DEVELOPMENT AND LIFE CYCLE OF BUSINESS INFORMATION SYSTEMS

Sanja Čačić (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics
Metadata
TitleStruktura, razvoj i životni ciklus poslovnih informacijskih sustava
AuthorSanja Čačić
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
Poslovni informacijski sustav postao je najbitniji dio današnjeg načina poslovanja. Navedeni sustav po definiciji prikuplja i pohranjuje podatke koji su bitni tvrtki, organizaciji ili udruzi. Cilj ovoga rada će biti upoznavanje sa poslovnim informacijskim sustavom. Definirat će se vrste informacijskih sustava, komponente poslovnog sustava, funkcije, te životni ciklus. Kroz definiranje svih bitnih informacija poslovnog informacijskog sustava objasnit će se njihova primjena u današnjem poslovnom sistemu, te njegove prednosti korištenja poslovnog informacijskog sustava. Na prakticnom primjeru poslovanja tvrtke Marin Expert iz Dugopolja će se pokazati cjelokupna organizacija podataka, te skladištenje i organiziranje file-ova. Kao najvažnija komponenta u poslovnom informacijskom sustavu je prava informacija u pravo vrijeme koja rezultira daljnjem napretku poslovanja. Poslovno informacijski sustavi svakoga dana sve više dobivaju na važnosti, ponajprije zbog svojih brojnih prednosti koje pozitivno utječu na kontrolu, organizaciju i temeljitost rada kako same tvrtke tako i zaposlenika. Isto tako utječe na brzinu rada i olakšavaju zaposlenicim, te pristup velikom broju podataka. Kako se informacijski sustav koristi u poslovnom svijetu tako se svakodnevno istim koristimo i u privatnom životu. Za svakog zaposlenika jedan od najbitnijih faktora je da se upozna sa svim ciljevima, vrstama, funkcijama i određenim komponentama poslovno informacijskog sustava. Kako bi se sustav mogao detaljnije upoznati potrebno je sagledati njegov životni ciklus koji uključuje na faze životnog ciklusa, uloge sudionika u razvoju poslovnog informacijskog sustava, ali i strukturu koja ga sačinjava.
KeywordsBusiness information system life cycle information functions
Parallel title (English)STRUCTURE, DEVELOPMENT AND LIFE CYCLE OF BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Ivan Ferenčak (committee member)
Željko Požega (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Quantitative Methods and Informatics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Informatics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeEntrepreneurship
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-30
Parallel abstract (English)
Business information system has become one of the most important parts of today’s business operations. This system by definition is collecting and saving data which are important for the company, organization or association. The main subject of this project will be business information system introduction. Types of information systems, components of business system, functions and lifespan will be define. Through defining all important information of business information system it will explain its potential and advantages of its usage. In example; business operations of the company Marin Expert from Dugopolje will show data organization, storage and organizing files. As one of the most important component in business information system is right information in right time which results with further business progress. Business information systems are becoming more and more important every day, mostly due to the many advantages which positively influence control, organization and core business of the company but also its employees. Also, it influences time management but also allows employees access to great amount of data. An information system is used in business world on everyday bases it is also used in private life. For every employee one of the most important factors is to know the goals, types, functions and certain components of business information systems. If there is a need that system should be introduced in details it is necessary to overview its life cycle which includes phases of life cycle, rolls of participants in developing business information system and formations of its structure.
Parallel keywords (Croatian)Poslovni informacijski sustavi životni ciklus informacija funkcije
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:504885
CommitterGordana Kradijan