master's thesis
IMPACT OF GLOBALIZATION ON DEVELOPMENT OF WORLD TRADE

Mateja Banović (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management
Metadata
TitleUtjecaj globalizacije na razvoj svjetske trgovine
AuthorMateja Banović
Mentor(s)Nataša Drvenkar (thesis advisor)
Abstract
Tema diplomskog rada je „Utjecaj globalizacije na razvoj svjetske trgovine.“ U navedenom radu će biti prikazani osnovni termini vezani za globalizaciju, kako za sam pojam trgovine, tako i za pojam svjetske trgovine. Razvoj trgovine će biti prikazan od samog početka njenog razvoja što znači od starog vijeka prema suvremenom dobu. Za svako razdoblje izdvojiti će se temeljni pokretači i uvjeti razvoja trgovine. Upoznati ćemo se sa prvim oblicima razmjene i trgovine, njihovom razvoju te pojavi novih oblika trgovanja. Rad će se fokusirati na fazama razvoja suvremene trgovine, tj. na razdoblje od Prve industrijske revolucije do razdoblja poslije Drugog svjetskog rata. Konačno, biti će prikazana svjetska trgovina današnjice, odnosno sve karakteristike s kojima poistovjećujemo suvremenu svjetsku trgovinu i koji su pokretači takvog oblika trgovine. Također će se usporediti odnos Europske Unije i svjetske trgovine te ukratko odnos Republike Hrvatske i svjetske trgovine. Odnosno, pojasniti će se udio sudjelovanja u svjetskoj trgovinskoj razmjeni. Obratiti će se pozornost na promjene koje se konstantno događaju te pretpostavka u kojem smjeru bi one mogle ići i na taj način utjecati na životne navike.
Keywordsglobalization trade world trade modern trade
Parallel title (English)IMPACT OF GLOBALIZATION ON DEVELOPMENT OF WORLD TRADE
Committee MembersNataša Drvenkar (committee chairperson)
Blaženka Hadrović Zekić (committee member)
Ivo Mijoč (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Economics and Business Management
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Macroeconomics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-04-03
Parallel abstract (English)
Topic of the thesis is: " Impact of globalization on development of world trade.” There will be shown most important terms about globalization, trade in general and world trade. The development of trade will be shown from the very beginning of its development, which means early beginning (Classical period) till the Modern age. For each period, will be set aside fundamental drivers of the conditions of trade development. We will get acquainted with the first forms of exchange and trade, their development and the appearance of new forms of trading. The thesis will focus on the stages of development of modern trade, i.e. The first period of the industrial revolution to the period after the Second World War. Finally, it will be shown world trade today, and all the characteristics that identify with the contemporary world trade and who are the initiators of this form of trade. It will also be compared the attitude of the European Union and world trade and the relationship between the Republic of Croatia and world trade. It will be explained share of participation in world trade. Attention will be given to the changes that are occurring constantly and an assumption in which direction they might go, and how will thus influence the life habits.
Parallel keywords (Croatian)globalizacija trgovina svjetska trgovina suvremena trgovina
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:813898
CommitterGordana Kradijan