master's thesis
CAPM MODEL – TERM AND APPLICATION IN EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS

Iva Ivić (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics
Metadata
TitleCAPM model - pojam i primjena u ocjeni investicijskih projekata
AuthorIva Ivić
Mentor(s)Dubravka Pekanov Starčević (thesis advisor)
Abstract
Svrha je financijskog odlučivanja u tome da imovina koja se kupuje danas može odrediti budućnost poduzeća. Investicijski projekt uključuje upotrebu raspoloživih resursa, odnosno njegovi temelji počivaju na primjeni određenih metoda i tehnika. Investicijski projekti se najprije pojmovno definiraju nakon čega je obrađena ocjena investicijskih projekata u kojoj je definirana svaka od metoda. Ocjena investicijskog projekta se odnosi na ocjenu tržišne učinkovitosti investicijskog projekta. Nakon razrađenog pristupa ocjeni te izbora kriterija i metoda ocjene, daju se odgovori na pitanja o prihvatljivosti investicijskog projekta u uvjetima rizika i neizvjesnosti. Upravljati rizikom znači gledati u budućnost, unaprijed razmišljati o potencijalnim događajima, učincima i posljedicama s kojima se investitor može suočiti u budućnosti te pravovremeno poduzimati mjere kako bi se rizici minimalizirali, a time nepovoljni učinci izbjegli odnosno smanjili. Cijenovni model vrednovanja dionica ili CAPM model predstavlja teoriju o odnosu između rizika i povrata koja tvrdi da je očekivana rizična premija za sve vrijednosnice jednaka beta koeficijentu pomnožena s tržišnom rizičnom premijom. Investitori očekuju nagradu za čekanje i brigu. Što je briga veća, to je veći i očekivani povrat. Nagrada za čekanje može biti ulaganje u nerizične trezorske zapise, gdje investitor dobije kamatu-naknadu za vremensku vrijednost novca. Kod ulaganja u rizične dionice, investitor može očekivati ekstra povrat ili rizičnu premiju za brigu.
Keywordsinvestment project evaluation of investment project methods in evaluation of investment projects CAPM model
Parallel title (English)CAPM MODEL – TERM AND APPLICATION IN EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS
Committee MembersDubravka Pekanov Starčević (committee chairperson)
Martina Briš Alić (committee member)
Ivo Mijoč (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Quantitative Methods and Informatics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeFinancial Management
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-04-05
Parallel abstract (English)
Purpose of financial decision-making on investment is to show that assets purchased today have ability to determine the future of the company. Investment project is based on the usage of specific methods and techniques and includes the use of available resources. Concept and aplication methodology of evaluation of investment projects, first defines the subject of work followed with consideration of the topic of work. Investment projects are conceptually defined along with the processing of the rating of investment project and its preparation. The rating of the investment project refers to the market efficiency of the investment project. After elaboration of the criteria and methods of evaluation, the answers are given to questions about the investment project in terms of risk and uncertainty. To manage risk means looking to the future, thinking in advance about potential events, effects and consequences with which the investor may face in the future, minimize risks and to avoid or minimize adverse effects. Capital Asset Pricing Model or CAPM model represents a theory about the relationship between risk and return, which argues that the expected risk premium for all securities equals to the beta coefficient times the market risk premium. Investors expect a reward for waiting and concern. The greater the concern, the higher the expected return. Award for waiting may be investing in risk-free treasury bills, where the investor receives interest-compensation for the time value of money. When investing in risky stocks, investors can expect additional return, or risk premium for concern.
Parallel keywords (Croatian)investicijski projekt ocjena investicijskog projekta metode u ocjeni investicijskih projekata CAPM model
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:901638
CommitterGordana Kradijan