undergraduate thesis
THEORETICAL BASIS OF INFORMATION SYSTEM AND ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM

Ivana Katić (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics
Metadata
TitleTeorijska osnova informacijskog sustava i računovodstvenog informacijskog sustava
AuthorIvana Katić
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
Informacija predstavlja rezultat obrade, organizacije i manipulacije podataka na način koji je lako prihvatljiv i pouzdan primatelju. Gledajući na informaciju kao na koncept, može se reći kako informacija ima mnogo značenja, od svakodnevne uporabe, pa sve do tehničkih značajki. U današnje suvremeno i moderno vrijeme, s pojmom i značenjem informacija se susrećemo svakodnevno, a mogu se interpretirati kao osnovno obilježje informacijskog dobra, informacijske znanosti i tehnologije. Temeljni zadaci poslovnog informacijskog sustava unutar pojedine organizacije se odnose na računalno „pokrivanje“ poslovnih transakcija, odnosno na osiguranje potrebnih informacija menadžerima u odgovarajućem vremenu i adekvatnom formatu. Svaki sustav sa svojom okolinom razmjenjuje, uz materiju i energiju, i informacije, odnosno održava određene informacijske veze. Unutar sustava ulazne se informacije obrađuju, tj. preoblikuju i transformiraju u izlazne informacije. Sukladno postojanju i funkcioniranju informacijskih sustava, može se reći kako računovodstvo predstavlja poseban informacijski sustav poduzeća, jer informacije koje su rezultat računovodstvenoga informacijskog sustava sadržane su u računovodstvenim izvještajima, odnosno obračunima, predračunima i analizama kao njihovim nositeljima koje se predočuju menadžmentu.
Keywordsinformation system business information systems accounting
Parallel title (English)THEORETICAL BASIS OF INFORMATION SYSTEM AND ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Davor Dujak (committee member)
Ivana Barković Bojanić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Quantitative Methods and Informatics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeprofessional study accounting
Academic title abbreviationbacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-01-12
Parallel abstract (English)
The information is the result of processing, organization and manipulation of data in a way that is easily acceptable and reliable to recipient. Looking at the information as a concept, it can be said that information has many meanings, from everyday use, to the technical characteristics. In today's contemporary and modern times, we encounter the concept and meaning of information every day, and it can be interpreted as a fundamental characteristic of information goods, information science and technology. The basic objectives of the business information system within a single organization refer to computer „cover“ of business transactions or the provision of necessary informations to managers in a timely and appropriate format. Each system exchanges with its environment, besides matter and energy, the information, and maintains certain information links. Within the system input information is processed, ie. reshaped and transformed into output information. According to the existence and functioning of information systems, it can be said that accounting is a special information system of a company, because information as a result of accounting and information systems are contained in the accounting statements or accounts, calculations and analyzes as their respective holders which are illustrated to management.
Parallel keywords (Croatian)informacije sustav poslovni informacijski sustav računovodstvo
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:733507
CommitterGordana Kradijan